Benedikt XVI. Pápežskej cirkevnej akadémii

TK KBS, RV jak; dj | 13. 06. 2011 10:43Vatikán (10. júna, RV) - Pápež Benedikt XVI. sa v piatok napoludnie stretol v sále konzistória vo Vatikáne so zástupcami Pápežskej cirkevnej akadémie, medzi ktorými okrem jej predsedu Mons. Beniamina Stellu bolo aj 40 reprezentantov z radov vedenia, pedagógov, spolupracovníkov a študentov. Pápežská cirkevná akadémia, ktorú v roku 1701 založil opát Pietro Garagni, je prestížnou inštitúciou, ktorej študentmi sú kňazi, pripravujúci sa na diplomatické služby pri Svätej Stolici, na Vatikánskom štátnom sekretariáte, ako aj na apoštolských nunciatúrach v rôznych krajinách sveta. Benedikt XVI. v úvode svojho príhovoru pozdravil osobitne tých, ktorí sa pripravujú na špecifické poslanie v službách Cirkvi.

„Pápežská diplomacia, ako sa jej všeobecne hovorí, má dlhú tradíciu a jej práca prispela v nemalej miere k utváraniu vlastnej štruktúry súčasných diplomatických vzťahov medzi štátmi. V tradičnom ponímaní, vlastne už od čias antiky, vyslanec, veľvyslanec je v podstate ten, ktorý bol poverený poslaním priniesť odkaz panovníka, a preto ho môže zastupovať a jednať v jeho mene. Slávnostnosť ceremónií, pocty preukazované osobe veľvyslanca, ktoré zahŕňajú aj náboženské črty, sú v skutočnosti holdom tomu, koho reprezentuje a posolstvu, ktorého je interpretom.“

Ide o delikátnu úlohu, ako pápež zdôraznil v ďalšej časti príhovoru. Od vyslanca vyžaduje schopnosť podať dané posolstvo tak, aby bolo aktuálne a verné, citlivo rešpektujúce názory iných a aby bolo pôsobivé, teda účinné. Tu sú potrebné skutočné schopnosti diplomata, a nie - ako sa niekedy mylne chápe - chytráctvo alebo postoje, ktoré sú skôr degeneráciou diplomatickej praxe. Benedikt XVI. položil prítomným otázku, aké sú špecifiká diplomata v službách Svätej stolice:

„On je v prvom rade - ako bolo zdôraznené mnohokrát - kňaz, biskup. Človek, ktorý sa už rozhodol žiť v službe Slova, ktoré nie je jeho. V skutočnosti, on už je služobníkom Božieho Slova, bol poverený misiou, ako každý kňaz, poslaním, ktoré nemôže byť vykonávané na čiastočný úväzok, ale si vyžaduje, aby celý jeho život bol akousi rezonanciou evanjeliového posolstva, ktoré mu bolo zverené.“[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022