Úmrtie: Páter Aurel Štefko SJ (aktualizované)

TK KBS; jk | 07. 01. 2011 11:38V piatok ráno zomrel pri tragickej nehode v centre Bratislavy páter Aurel Štefko SJ, kňaz Spoločnosti Ježišovej. Ako chodca ho zrazilo dodávkové auto pri cúvaní. Tragédia sa stala v piatok ráno 7.1. približne o 8.30 na Radničnej ulici pri Hlavnom námestí.

Posledná rozlúčka so zosnulým P. Aurelom Štefkom SJ (1.6.1950 - 7.1.2011) bude v utorok 11. 1. svätou omšou o 12.00 hod. v jezuitskom Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave (pri Hlavnom námestí). O 14.30 budú jeho telesné pozostatky uložené na cintoríne v Ivanke pri Dunaji. Obrady bude viesť trnavský arcibiskup Mons. Róbert Bezák. Presun na cintorín bude zabezpečený autobusom.

Životopis:

P. Aurel Štefko SJ (1. 6. 1950 Vrbové – 7. 1. 2011 Bratislava)

Rehoľný kňaz, lekár, docent teológie

Narodil sa 1. júna 1950 vo Vrbovom pri Piešťanoch. Pochádzal z učiteľskej rodiny ako druhý v poradí z troch bratov. V rodnom mestečku prežil svoje detstvo a absolvoval povinnú školskú dochádzku. Po maturite na SVŠ v Piešťanoch, kam sa rodina presťahovala v r. 1965, študoval v r. 1968 - 1974 na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Ako lekár-stomatológ nastúpil do OÚNZ v Trnave. Už na konci štúdia sa v ňom ozvala túžba z detstva byť kňazom. Vstup do seminára nebol možný. Vtedy sa dostal do kontaktu s tajne pôsobiacimi rehoľnými kňazmi - jezuitmi. Rozhodnutie pre rehoľný život v ňom dozrelo po skončení základnej vojenskej služby a v r. 1976 požiadal o prijatie do Spoločnosti Ježišovej.

Dňa 31. 7. 1976 začal dvojročný noviciát a v r. 1978 zložil prvé rehoľné sľuby. Po základných teologických štúdiách prijal kňazskú vysviacku 19. 11. 1983 v Novej Lehote z rúk biskupa Petra Dubovského SJ. Rehoľnú a kňazskú formáciu absolvoval tajne, popri civilnom zamestnaní. V r. 1975-1990 pracoval ako zubný lekár v trnavskom zdravotnom obvode: v Trnave, Jaslovských Bohuniciach a v okolí Smoleníc. Svoje kňazstvo mohol zverejniť až v roku 1990. V r. 1990-91 bol kaplánom v Banskej Bystrici – Radvani a v r. 1991 ho banskobystrický biskup Mons. Rudolf Baláž menoval za dekana v Banskej Bystrici. Túto službu vykonával do r. 1993, keď sa z rozhodnutia rehoľných predstavených stal predstaveným bratislavskej komunity jezuitov. Rehoľnú profesiu slávnostných sľubov zložil 10. 12. 1995 v Bratislave. Pol roka vykonával pastoračnú službu v Kanade, v slovenskej farnosti sv. Cyrila a Metoda v meste Mississauga - Toronto.

Po návrate do Bratislavy v r. 1996 prednášal morálnu teológiu na Teologickej fakulte Trnavskej Univerzity a bioetiku na Ústave medicínskej etiky a bioetiky na Inštitúte ďalšieho vzdelávania lekárov v Bratislave. Prednášal aj na Pedagogickej fakulte TU a sporadicky aj na právnických fakultách TU a UK. V r. 2003 sa habilitoval ako docent v odbore katolícka teológia. Publikoval odborné články a je autorom kníh „Eutanázia z pohľadu katolíckej morálky“ (1998) a „Dôstojnosť človeka v starobe, chorobe a zomieraní“ (2003). Ako kňaz a spovedník pôsobil v Bratislave v Jezuitskom kostole, v Kaplnke sv. Ladislava v Primaciálnom paláci, v kostoloch Uršulínok a Notre Dame. Od roku 2009 pracoval na príprave procesu blahorečenia Tomáša a Františka Munkovcov ako vicepostulátor zo strany rehole.[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022