Riaditeľom Spolku svätého Vojtecha opätovne zvolený Mons. Vendelín Pleva

TK KBS, pz; pz | 24. 11. 2010 07:57V Trnave sa 23. novembra 2010 zišiel na 13. zasadnutí vo volebnom období 2007 – 2011 Výbor Spolku sv. Vojtecha. Zasadnutie sa začalo svätou omšou ku cti sv. Kolumbána - svätca dňa, ktorú s predsedom SSV pomocným trnavským biskupom Mons. Jánom Oroschom koncelebrovali kňazi riaditeľ a tajomník SSV a aj šéfredaktor Katolíckych novín.

V príležitostnej homílii Mons. Orosch vyzdvihol skutočnosť, že máme byť misionármi a nielen zamestnancami. Vo svätej omši si prítomní spomenuli aj na dlhoročnú členku Výboru SSV MUDr. Júliu Hlavatú, ktorá zomrela v mesiaci október. Preto na začiatku zasadnutia riaditeľ SSV oznámil, že na jej miesto nastúpil pán Jozef Candrák.

Samotné rokovanie otvoril úvodným slovom Mons. Ján Orosch a potom viedol podpredseda SSV JUDr. Jozef Opatovský. Po kontrole uznesení z minulých zasadnutí Výboru sa uskutočnila voľba riaditeľa SSV na nové funkčné obdobie 2011 – 2015. Voľba bola tajná a Výbor SSV nanovo v tejto voľbe prejavil svoju dôveru Mons. ThLic. Vendelínovi Plevovi.

Mons. Pleva v príhovore načrtol stručnú víziu rozvoja SSV, ktorá však bude podrobnejšie rozvinutá na nastávajúcom valnom zhromaždení (VZ). Už na svojom predchádzajúcom zasadnutí Výbor SSV rozhodol, že VZ sa uskutoční na jar 2011.

Na dnešnom zasadnutí bol prijatý dátum a miesto konania. VZ SSV sa uskutoční 7. mája 2011 v Trnave.

Ďalšími bodmi rokovania bola informácia o stave rokovaní medzi SSV a Západoslovenským múzeom v Trnave ohľadom deponovaných exponátov. Šéfredaktor KN Ivan Šulík informoval o stave KN ako aj novej predplatiteľskej súťaži. Výbor prijal na vedomie informáciu hlavnej ekonómky o stave hospodárenia SSV a na základe tohto výsledku dal súhlas na splnenie toho, čo bolo v Kolektívnej zmluve na rok 2010, vo vzťahu k zamestnancom SSV ohľadom Vianočného príspevku. Výbor zaujal aj stanovisko k nedovolenému používaniu textov JKS inými vydavateľmi, teda porušeniu vlastníckych práv.

V poslednom bode rokovania zazneli niektoré návrhy na zmenu Stanov SSV, ktoré budú predložené na VZ SSV. Výbor SSV sa v tomto volebnom období zíde na 14. zasadnutie 18. januára 2011 a bude sa zaoberať prípravou VZ, kandidátkou na členstvo vo Výbore SSV, ako aj návrhmi na prípadné zmeny stanov, ktoré môžu predkladať jednotliví členovia SSV.

TK KBS informoval Daniel Dian.[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023