Otvára sa druhý ročník Kolégia Antona Neuwirtha

TK KBS, md; pz | 22. 03. 2010 15:18Kolégium Antona Neuwirtha otvára svoje brány už po druhýkrát. Od septembra 2010 ponúka možnosť štúdia ďalším úspešným študentom bakalárskych ročníkov, ktorí sa môžu do nového ročníka prihlásiť do 23. mája.

V súčasnosti študujú v kolégiu dvadsiati študenti: ľudia z celého Slovenska, budúci právnici, lekári, sociológovia, informatici, fyzici alebo ekonómovia. Popri svojich vysokých školách sa vzdelávajú vo filozofickom a kultúrnom dedičstve západnej civilizácie. Kolégium stojí na troch pilieroch: knižnici, kaplnke a jedálni. Jeho mottom sú slová: „Pravda oslobodzuje, dobro víťazí, krása priťahuje.“

Kolégium Antona Neuwirtha (KAN) ponúka študentom nový životný štýl, novú komunitu, nových priateľov, nové zážitky. Otvára im intelektuálne obzory a ponúka im jedinečnú skúsenosť dozrievať v kruhu podobne zmýšľajúcich mladých ľudí. „Kolégium je pre všetkých, ktorí chcú rozumom pochopiť a poznať najviac čo sa len dá o pravde, lebo poznať pravdu znamená pochopiť zmysel života,“ hovorí študentka Silvia Babálová. „KAN mi otvorilo dvere do akéhosi nového sveta. Sveta poctivého hľadania pravdy a skutočného vzdelávania,“ myslí si študent Lukáš Mrázik. K týmto názorom študentom sa pridáva Dušan Vereš: „Kolégium mi dalo chuť po skutočnom vzdelaní a po múdrosti. Až teraz vidím, o čo všetko by som prišiel, ak by som tento rok strávil na obyčajnom vysokoškolskom internáte.“

Okrem samotného štúdia ponúka kolégium ubytovanie v kaštieli, v blízkosti ktorého je rozľahlá záhrada. Študenti zažijú každotýždenné kolokviá so zaujímavými slovenskými a zahraničnými osobnosťami politiky a kultúry, ako aj spoločné tematické víkendy (dobrovoľnícky, mediálny, pre lídrov a iné).

Viac informácií - a súčasne aj prihláška do kolégia - sa nachádzajú na www.kolegium.org. Termín na podanie prihlášok je 23. máj 2010. Deň otvorených dverí pre potenciálnych záujemcov a ich rodinných príslušníkov je 9. mája od 14:00 do 18:00 v kaštieli v Ivanke pri Dunaji.

Anton Neuwirth (1921-2004) bol výnimočným slovenským intelektuálom, diplomatom, lekárom a politikom. Napriek tomu, že bol svedkom hrôz 20.storočia, sa jeho životným heslom stala výzva: „Liečiť zlo láskou.” Kolégium nesie meno práve po tejto osobnosti slovenského života.

TK KBS informoval Matúš Demko[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021