Dobrý Pastier v Kláštore pod Znievom má za sebou rok pôsobenia

TK KBS, rs; dj | 31. 12. 2009 09:36Dňa 22. decembra 2009 si kolektív útulku Dobrý Pastier – Kláštor pod Znievom pripomenul prvé výročie vzniku. Oficiálnemu založeniu a otvoreniu zariadenia predchádzalo mnoho práce v uplynulých mesiacoch. V máji 2008 sa do budovy premonštrátskeho kláštora v obci Kláštor pod Znievom presťahoval kňaz Vladimír Maslák s niekoľkými odliečenými drogovo závislými občanmi z obce Koš, kde pôsobil na miestnej fare a spolupracoval s resocializačným strediskom Provital. Cieľom novootváraného zariadenia bolo pomáhať alkoholikom, drogovo závislým, gamblerom a núdznym občanom. Združenie požiadalo o registráciu a po schválení stanov podalo žiadosť na Žilinský samosprávny kraj vo veci zaregistrovania sociálnej služby – útulok. Už počas slávenia prvých Vianoc v zariadení v roku 2008 malo zariadenie približne 20 klientov. Život v zariadení sa od začiatku roka 2009 uberal veľmi rýchlo, klientov pribúdalo. Počas roka 2009 sa zariadenie zapĺňalo mnohými ľudskými osudmi, niektorí zotrvali a dodnes pomáhajú útulku prácou na údržbe okolia, stavebnými prácami, starajú sa o spolubývajúcich, zveľaďujú okolie alebo zabezpečujú chov a starostlivosť o domáce zvieratá, ktoré patria tiež k živým bytostiam okolia kláštora.

V nadchádzajúcom roku plánuje útulok rozšíriť pracoviská, ktoré budú poskytovať pomoc ženám v hmotnej a sociálnej núdzi. Začali sa rokovania s kláštorom Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa vo Vrícku. Okrem útulku pre ženy je cieľom Dobrého Pastiera v nadchádzajúcom roku poskytovať pomoc občanom po skončení pobytu v útulku v zariadení Domov na pol ceste. Objekt kláštora je priestorovo vyhovujúci aj pre núdznych občanov, ktorí prestanú byť prijímateľmi sociálnej služby v útulku. V plánovanom Domove na pol ceste nájdu pomoc tí občania, ktorí nemajú vhodné miesto na bývanie a z hľadiska ich odkázanosti na pomoc im Dobrý Pastier uľahčí proces osamostatnenia sa.

TK KBS informoval Róbert Šujan, zodpovedný zástupca za sociálnu službu[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023