České médiá o apoštolskej návšteve Benedikta XVI.

TK KBS, RV js; dj | 29. 09. 2009 16:19Česká republika (29. septembra, RV) – Aj posledné dni návštevy Svätého Otca v Česku mali v médiách veľký ohlas, najmä jeho homília počas svätej omše v Starej Boleslavi, potom posolstvo mladým, ktoré definovali ako “odvážne a úprimné” a v neposlednom rade aj príhovor prezidenta Klausa pri rozlúčke so Svätým Otcom.

Už krátko po prílete Svätého Otca z Čiech sa všetky väčšie české ale aj európske denníky venovali jeho posolstvu počas uplynulých troch dní návštevy. Obsah európskych denníkov upriamuje pozornosť na posolstvo Svätého Otca ohľadne otázky týkajúcej sa koreňov kresťanstva v Európe, problémom a úskaliam sekularizácie a veľkým témam, ako sú rodina, deti, mladí a migranti.

Anglickí, francúzski a španielski novinári a analytici upriamili pozornosť na pápežovo posolstvo týkajúce sa pádu komunistického totalitarizmu vo východnej Európe, z antropologického, filozofického a teologického pohľadu.

Osobitne niektoré české denníky, ktoré pred návštevou Svätého Otca v Čechách publikovali skeptické články, týkajúce sa účasti veriacich na stretnutí s Pápežom, po návšteve zmenili tento postoj a neskrývajú pozitívne prekvapenie. Napríklad Lidové noviny vyzdvihujú etické témy, ktorým sa pápež venoval. V tlači najviac dominovali tie, ktoré sa týkali “dôvery, slobody a pravdy”. Na druhom mieste to boli zasa otázky týkajúce sa “kresťanských koreňov Európy”. Potom nasledujú témy týkajúce morálnych a etických záväzkov vlád, verejných predstaviteľov a občanov. Na štvrtom mieste dominujú súčasné problémy, ktorým musia čeliť mladí, a podmienky, ktoré sú nevyhnutné na ich prekonanie.[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022