Brno rozbehlo niekoľko aktivít v rámci príprav na návštevu Svätého Otca

TK KBS, RV mf; dj | 10. 09. 2009 15:14Česká republika (10. septembra, RV) – Svätý Otec sa počas stredajšej audiencie v aule Pavla VI. vo Vatikáne prihovoril aj pútnikom z Českej republiky, keď im povedal, že sa už teší na nadchádzajúcu návštevu ich krajiny. Česko sa už niekoľko týždňov pripravuje na jeho trojdňovú apoštolskú návštevu. Biskupstvo v Brne pripravilo projekt s názvom „Denná SMS od pápeža“. Služba, ktorá je aktívna od 5. do 25. septembra, teda až do príchodu Svätého Otca, ponúka záujemcom možnosť dostávať každý deň jednu z myšlienok Benedikta XVI., ktoré sú vyberané z jeho troch encyklík: Deus caritas est (Boh je láska), Spe salvi (O kresťanskej nádeji) a Caritas in veritate (Láska v pravde). Citáty sú vyberané tak, aby inšpirovali k premýšľaniu i tých, ktorí sa ku katolíckej viere nehlásia.

„Prečo ide pápež do Brna? - Benedikt XVI., svedok Lásky v pravde“ je názov konferencie, ktorú pripravujú Mladí kresťanskí demokrati a Moravskosliezska kresťanská akadémia na 19. septembra. Na návštevu sa pripravuje aj Vysokoškolské katolícke hnutie Brno a Vysokoškolské katolícke hnutie ČR. Študenti sa zapájajú do dobrovoľnej pomoci pri organizácií jednotlivých bodov programu, rovnako sa pripojili k modlitbe novény, ktorá je vyvrcholením duchovnej prípravy na príchod Benedikta XVI. Zástupcovia združenia zaslali Svätému Otcovi list, v ktorom vyjadrili radosť z jeho blížiaceho sa príchodu. V liste predstavili históriu vzniku hnutia, zmienili sa aj o pastorácii vysokoškolákov v Česku a pripomenuli aj prijatie, ktorého sa im dostalo minulý rok v júli v Ríme, keď sa tu na pápežovo pozvanie konalo Európske stretnutie univerzitných študentov.

Mladí v liste uvádzajú: „Veľmi nás oslovilo nielen Vaše veľmi srdečné prijatie plné dôvery a úprimného záujmu, ale tiež bohatstvo Vášho posolstva. Sme si vedomí svojej zodpovednosti za budúci vývoj Európy, ktorý je neoddeliteľne spätý s intelektuálnymi schopnosťami, ktoré nám Pán zveril. Chceme na svojich univerzitách vydávať svedectvo o živom Kristovi a príkladom svojho života k nemu privádzať ďalších mladých ľudí.“[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022