Vyhlásenie vladyku Milana Chautura k 6. svetovému stretnutiu rodín v Mexiku

TK KBS, mh; dj | 22. 01. 2009 11:23Vyhlásenie zo 6. svetového stretnutia rodín v Mexiku

Cirkev, keď zvoláva celosvetové tematické kongresy, myslí nie iba na lokálne problémy, ale na problémy týkajúce sa celej Cirkvi a celého sveta. Ak Svätý Otec Benedikt XVI. zvolil tému 6. svetového stretnutia "Rodina ako vychovávateľka k hodnotám", je to preto, že hodnoty v ponímaní súčasného človeka sú nesprávne chápané. Predraďujeme význam materiálnych hodnôt pred duchovné a to znamená istú nevyváženosť osobnosti človeka, ktorý vychádza z rodiny a vstupuje do života nie ako ucelená osobnosť. Preto je potrebné čosi urobiť.

Prvá aktivita musí ísť v modlitbe smerom k Bohu, a k tej ktorá je Matkou Cirkvi. Na území každej diecézy (eparchie) sa zaiste nachádza významná mariánska svätyňa. Preto by mali kňazi a veriaci využiť túto možnosť, ako využila mexická cirkev pre zjednocovanie rodín i národa Guadalupskú Pannu Máriu. Potom problematika rodiny sa má stať v myslení súčasného človeka dominantnou, nielen okrajovou problematikou. A tak všetky aktivity zamerané na dobro rodiny, už od prvej myšlienky na jej založenie, cez prípravu na manželstvo, až po život a výchovu detí v manželstve, majú nadobudnúť dôslednejší charakter. Tak, aby sa rodina naozaj stala tým, čím má skutočne byť, ako to povedal Boží služobník Ján Pavol II.

Košice 22.1.2009

vladyka Milan Chautur, CSsR v.r.

Predseda Rady pre rodinu KBS[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022