Posolstvo Svätého Otca účastníkom VI. svetového stretnutia rodín v Mexiku

TK KBS, RV sg; dj | 19. 01. 2009 14:04Vatikán/Mexiko (19. januára, RV) – Svätý Otec sa včera prostredníctvom video – konferencie prihovoril účastníkom VI. svetového stretnutia rodín v Mexiku na konci modlitby sv. ruženca. V úvode hovoril o téme stretnutia “Rodina – budovateľka ľudských a kresťanských hodnôt”, ktorá nám – ako dodal – pripomína, že domáce prostredie je školou ľudskosti a kresťanského života všetkých jej členov a má blahodarné dôsledky pre ľudí, Cirkev aj pre spoločnosť, keďže v rodine sa prežíva a pestuje vzájomná láska a pravda, rešpekt a spravodlivosť, spolupráca, služba a pomoc blížnym, najmä tým najslabším. “Domáce kresťanské prostredie, ktoré má ukazovať všetkým živú prítomnosť Spasiteľa vo svete a autentickú prirodzenosť Cirkvi musí byť poznačené Božou prítomnosťou, kladúc do Božích rúk každodenné prežívanie a žiadajúc o jeho pomoc pri dosiahnutí svojho poslania” – povedal Benedikt XVI. a pokračoval:

“K tomuto je veľmi dôležitá modlitba v rodine v tých najvýznamnejších chvíľach, tak ako to sám Pán povedal:“kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,20). A Učiteľ istotne prebýva s rodinou, ktorá počúva a uvažuje o Božom slove, ktorá sa od neho učí tomu, čo je v živote najdôležitejšie a uvádza do praxe jeho učenie. Takto sa mení a postupne zlepšuje osobný a rodinný život, obohacuje sa dialóg, rozširuje sa viera na deti, vzrastá radosť zo vzájomnej prítomnosti, domáci kozub sa zjednocuje a ešte viac upevňuje, tak ako dom postavený na skale. Nech pastieri neprestávajú pomáhať rodinám milujúc Božie slovo vo Svätom písme.”

Takáto rodina sa potom – ako pokračoval Svätý Otec - pretvára na živé evanjelium, ktoré môžu všetci “čítať” a prenášať aj do iných oblastí života ako škola či rozličné združenia, k čomu je potrebné stále viac sa angažovať v katechéze či už svojim deťom ako aj v ďalších pastoračných aktivitách farského spoločenstva, najmä v príprave na manželstvo, či v ponuke služieb nasmerovaných na manželský život.

“Rodina” – ako pokračoval Benedikt XVI. – “je živou bunkou spoločnosti, prvým a základným zdrojom jej rozvoja a často aj posledným útočiskom pre tých, ktorých práva príslušné inštitúcie nezastávajú uspokojivým spôsobom.” V závere Svätý Otec dodal, že rodina nemôže byť zamieňaná s ďalšími formami spolunažívania a tiež, že je nevyhnutné, rozvíjať kultúru a politiku rodiny. Zároveň všetkých prítomných vyzval k dôvere, pretože rodina je v srdci Boha, ktorý je Stvoriteľom a Spasiteľom. „Pracovať pre rodinu znamená pracovať na dôstojnej budúcnosti a stavbe Božieho kráľovstva!“ – dodal Svätý Otec a všetkých zveril pod ochranu do rúk Panny Márie, „Pani Guadalupskej“.[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022