Možnosť získať úplné odpustky duchovnou účasťou na 6. svetovom stretnutím rodín v Mexiku

TK KBS; dj | 16. 01. 2009 12:13Apoštolská penitenciária vydala Dekrét, ktorým sa udeľujú úplné odpustky veriacim, ktorí sa pri príležitosti 6. svetového stretnutia rodín pridajú k púti do Mexiko City, alebo sa pomodlia v rodine na rovnaké duchovné úmysly. Môžu ich získať za obvyklých podmienok (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca), ak sú bez akejkoľvek náklonnosti na hriech v dňoch, keď sa nábožne zúčastnia na 6. svetovom stretnutí rodín.

Za rovnakých podmienok sa udeľujú úplné odpustky opravdivo sa kajajúcim veriacim, ktorí sa nemôžu zúčastniť na tejto udalosti, ak sa spojení v duchu a modlitbe s veriacimi v Mexiko City pomodlia modlitbu Otče náš a Verím, a ďalšie pobožnosti, obracajúc sa k Božiemu milosrdenstvu v modlitbe na vyššie spomenuté úmysly, osobitne vo chvíľach, keď budú slová a posolstvo Svätého Otca prenášané televíziou a rozhlasom.

Slovenská televízia odvysiela v priamom prenose v nedeľu 18. januára o 16:30 na Dvojke záverečnú svätú omšu z Guadalupskej baziliky. Celebruje vatikánsky štátny sekretár kardinál Tarcisio Bertone. Svätý Otec v priamom prenose z Vatikánu vyhlási miesto nasledujúceho stretnutia rodín a udelí požehnanie.

Svätú omšu odvysiela aj TV LUX, ktorá v nedeľu začne priamy prenos z Mexika o 16:00.[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022