Dekret o udelení odpustkov Apoštolskej penitenciárie pre VI. svetové stretnutie rodín v Mexiku

TK KBS, RV sg; pz | 10. 01. 2009 14:29Vatikán (10. januára, RV) – Apoštolská penitenciária vydala dekrét, ktorým udeľuje možnosť získania úplných odpustkov pri príležitosti VI. svetového stretnutia rodín, ktoré bude od 13. do 18. januára v hlavnom meste Mexika. Odpustky môžu získať veriaci, ktorí prídu na svetové stretnutie rodín za obvyklých podmienok a to počas dní ich účasti na stretnutí. Kajúcni veriaci, ktorí sa na stretnutí nemôžu zúčastniť môžu získať odpustky ak sa duchovne spoja s veriacimi na stretnutí v Mexiku, v rodine sa pomodlia modlitbu Otče náš a Verím v Boha a ďalšie modlitby na vzývanie Božieho milosrdenstva za hore uvedeným účelom, obzvlášť vo chvíli, keď budú v televízii či v rádiu prenášané slová a posolstvá Svätého Otca.

V dekréte sa tiež uvádza, že rodinu ustanovil samotný Boh, Pôvodca života. V súčasnosti sa však viac ako v minulosti vedie život, ktorý sa od toho čo prijímame v teórii v praxi vzďaľuje a práve pre toto sa vyzdvihuje, že VI. svetové stretnutie rodín v Mexiku má za cieľ prehĺbiť v kresťanských rodinách silu šíriť budúcim generáciám tie princípy, ktoré je potrebné pestovať s pomocou Božej milosti.[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022