Rozposlanie koledníkov Dobrej noviny v Nitre

TK KBS, ml; pz | 14. 12. 2008 16:42Okolo 500 detí – budúcich koledníkov Dobrej noviny sa 14. decembra zišlo v kostole svätého Gorazda v Nitre, aby od diecézneho biskupa Viliama Judáka dostalo požehnanie na svoju „vianočnú misiu“ v jednotlivých farnostiach nitrianskej diecézy. Počas svätej omše hlavný celebrant ocenil ich túžbu stať sa pre mnohých ľudí zvestovateľmi vianočnej zvesti a zároveň pomôcť svojim rovesníkom v Afrike.

Na začiatku bohoslužby hlavný celebrant vyjadril radosť, že mladí koledníci prišli „zo všetkých kútov novovytvorenej diecézy“ a pripomenul im, aby „posilnení Božou milosťou prinášali všetkým ľuďom dobrej vôle svetlo vianočného odkazu“.

Samotní mladí ľudia sa na svoje koledovanie tešia, pre väčšinu z nich to nebude prvýkrát, čo budú ľuďom prinášať vianočné posolstvo priamo do ich príbytkov a vyberať pre svojich rovesníkov z Afriky peniaze.

V homílii biskup Viliam Judák koledníkom pripomenul, že majú veľmi dôležité poslanie, ktoré im, najmenším v Cirkvi, zveruje do rúk Ježišovo mystické telo: „Pretože vám najviac dôveruje, vy to svojou úprimnosťou dokážete a ľudia vám veria. Veď aj predchádzajúce koledovanie Dobrej noviny otvorilo dvere mnohých a srdcia tých, ktorí možno ani neprídu na bohoslužby. (...) Aj títo ľudia, ako som mnohokrát počul, sa tešia z vašej návštevy.“ Mons. Viliam Judák podčiarkol aj ďalší sociálny význam ich koledovania: „A tým, že pomáhate svojim rovesníkom v ďalekej Afrike (...) aj to má veľmi veľký význam, pretože takýmto spôsobom dávate Ježiša Krista v konkrétnej láske iným“.

Koledníci, ktorí zaplnili nový kostol svätého Gorazda v Nitre, boli z farností od Trenčína až po Hurbanovo. Najviac z nich prišlo z Radošiny, Drietomy a Nitry.

Informoval Miroslav Lyko

K správe je vydané AUDIO.[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023