Benedikt XVI. mení pálium

TK KBS, Zenit, ia; pz | 27. 06. 2008 10:26Pápežský ceremoniár zdôrazňuje, že krása je dôležitejšia ako starobylosť alebo modernosť

VATIKÁN, 26. JÚNA 2008 (Zenit.org).- Benedikt XVI. začne používať pálium iného tvaru, uviedol pápežský ceremoniár odvolávajúc sa na niektoré „problémy a ťažkosti“ so súčasným pápežským páliom.

Počnúc nedeľou slávnosti sv. Petra a Pavla bude Svätý Otec používať nové pálium. Bude kruhového tvaru a širšie ako to súčasné, bude mať dva výbežky v strede prednej a zadnej časti a budú na ňom charakteristické červené kríže.

Mons. Guido Marini, pápežský ceremoniár sa pre L'Osservatore Romano vyjadril, že táto zmena je čiastočným návratom k forme pália, ktoré sa používalo pred Jánom Pavlom II., aj keď je dlhšie a má červené kríže (pôvodne boli kríže čierne).

Súčasný model Benedikta XVI., ktorý si zvolil na začiatku svojho pontifikátu, siaha pôvodom do šiesteho storočia. Dva dlhé výbežky siahajúce až po zem sú umiestnené v jeho ľavej časti.

Pápežské pálium, liturgický odev používaný od najstarších čias, je pás z bielej vlny, ktorý nosia na ornáte pápež a arcibiskupi metropoliti. Pápežské pálium sa od arcibiskupského odlišuje.

Tvar pápežského pália sa v priebehu storočí menil, pálium kruhovitého tvaru sa začalo používať v desiatom alebo jedenástom storočí.

Mons. Marini vysvetľuje, že pálium pre ktoré sa po svojej voľbe za pápeža rozhodol Benedikt XVI., s predným a zadným výbežkom umiestneným na ľavom ramene, „spôsobovalo niekoľko problémov a ťažkostí“. Preto sa pápež rozhodol vrátiť sa ku kruhovému tvaru pália.

Zakorenený v tradícii

Toto však nie je jediná zmena v pápežských paramentoch. Pred niekoľkými mesiacmi sa pápež rozhodol namiesto striebornej pápežskej berly s postavou Ukrižovaného, ktorú zaviedol pápež Pavol VI. používať zlatú berlu vo forme gréckeho kríža, používanú pápežom Piom IX.

„Táto zmena neznamená návrat do minulosti, ale naznačuje vývoj v kontinuite. Zakorenenie v tradícii, ktoré umožňuje kráčať vopred po ceste dejín riadnym spôsobom“, uviedol Mons. Marini. „Pastierska palica nazývaná „ferula“ vernejšie zodpovedá typickej pápežskej berle podľa rímskej tradície, ktorá mala vždy tvar kríža bez zobrazenia postavy Ukrižovaného.“

Benedikt XVI. tiež začal používať canauro (červenú čiapku s bielym olemovaním, ktorá sa nosí len v zime), ktorá upadla od pontifikátu pápeža Jána XXIII. do zabudnutia, ako aj iné starobylé liturgické paramenty.

Mons. Marini vysvetľuje, že „hermeneutika kontinuity je stále tým pravým kritériom ako sa pozerať na cestu Cirkvi v čase.“ Táto skutočnosť, ktorá platí pri výkone pápežského učiteľského úradu, „je platná aj v oblasti liturgie, aby sa tak naznačila tá istá kontinuita „lex orandi“.“

Bedenikt XVI. „nepoužíva stále len staré liturgické odevy, ale aj moderné“, vysvetľuje monsignor. „Dôležitým však nie je ani tak starobylosť alebo modernosť, ale krása a dôstojnosť, ktoré sú významnými aspektmi všetkých liturgických slávení.“

Zobrazenie nového pália ako aj interview pre L’Osservatore Romano na stránke:

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/2008/documents/ns_lit_doc_20080626_marini-pallio_it.html

Pre TK KBS z agentúry Zenit preložil Igor Augustinič.[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022