Komuniké Konferencie biskupov Slovenska k reorganizácii Rímskokatolíckych diecéz na Slovensku

TK KBS;jk | 14. 02. 2008 15:22Konferencia biskupov Slovenska týmto oznamuje všetkým veriacim, klerikom i laikom Rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku, že Svätý Otec Benedikt XVI. dekrétom zo 14. februára 2008 rozhodol o reorganizácii diecéz latinského obradu. Svätý Otec zároveň poveril osobného vyslanca a legáta J. Em. Kard. Jozefa Tomka, aby tieto skutočnosti oznámil najvyššiemu predstaviteľovi Slovenskej republiky, biskupom a celej Cirkvi na Slovensku.

Benedikt XVI. rozhodol o zriadení novej Bratislavskej arcidiecézy a Žilinskej diecézy. Do Západnej provincie teda patria: Bratislavská arcidiecéza, Trnavská arcidiecéza (sufragánna), Banskobystrická diecéza, Nitrianska diecéza a Žilinská diecéza.

Za nového bratislavského arcibiskupa vymenoval J. E. Mons. Stanislava Zvolenského, doterajšieho svätiaceho biskupa Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy. Za nového žilinského biskupa vymenoval J. E. Mons. Tomáša Galisa, doterajšieho svätiaceho biskupa Banskobystrickej diecézy. J. E. Mons. Ján Sokol zostáva na vlastnú žiadosť arcibiskupom Trnavskej arcidiecézy. Zároveň mu Svätý Otec udelil osobné privilégium nosiť pálium.

Týmto tiež oznamujeme, že z rozhodnutia Svätého Otca tvoria nové cirkevné územné celky nasledujúce dekanáty (hrubo vyznačené dekanáty boli rozdelené do dvoch diecéz, preto sú vymenované farnosti prislúchajúce danej diecéze):

Bratislavská arcidiecéza

Arcibiskup: J. E. Mons. Stanislav Zvolenský

Dekanáty: Bratislava, Malacky, Pezinok, Senec, Senica, Skalica, Šamorín, Šaštín

Trnavská arcidiecéza

Arcibiskup: J. E. Mons. Ján Sokol

Dekanáty: Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Hurbanovo, Komárno, Nemšová (Adamovské Kochanovce, Beckov, Bošáca, Nová Ves nad Váhom, Moravské Lieskové), Nové Mesto nad Váhom, Piešťany, Sereď, Šaľa, Trnava A, Trnava B

Nitrianska diecéza

Diecézny biskup: J. E. Mons. Viliam Judák

Dekanáty: Bánovce nad Bebravou, Levice (Beša, Dolný Pial, Kalná nad Hronom, Kozárovce, Nový Tekov,Rybník n. Hronom, Starý Tekov, Veľký Ďur), Nemšová (Dolná Súča, Drietomá, Horná Súča, Horné Srnie, Nemšová, Skalka nad Váhom, Trenčín – Orechové,), Nitra1, Nitra2, Nitrianske Rudno (Čavoj, Diviaky nad Nitricou, Horné Vestenice, Kostolná Ves, Nitrianske Rudno, Nitrianske Sučany, Valaská Belá), Nové Zámky,Topoľčany, Skačany, Štúrovo, Vráble, Trenčín, Zlaté Moravce, Želiezovce, Šurany,+ farnosti Zliechov, Čičmany

Žilinská diecéza

Diecézny biskup: J. E. Mons. Tomáš Galis

Dekanáty: Bytča, Čadca, Ilava, Kysucké Nové Mesto, Martin (Martin, Martin-sever, Priekopa pri Martine, Sučany, Turany, Vrútky), Považská Bystrica, Púchov, Rajec,Varín, Žilina

Banskobystrická diecéza

Diecézny biskup: J. E. Mons. Rudolf Baláž

Dekanáty: Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bojnice, Detva, Hontianske Nemce, Kláštor pod Znievom, Levice (Levice – Mesto, Bátovce, Čajkov, Hontianske Trsťany, Hronské Kosihy, Krškany, Mýtne Ludany, Santovka, Žemberovce, Nová Dedina, Pečenice, Pukanec), Martin(Turčiansky Peter, Valča), Nitrianske Rudno (Lehota pod Vtáčnikom, Nováky, Podhradie), Nová Baňa, Partizánske, Prievidza, Slovenská Ľupča, Šahy, Veľký Krtíš, Zvolen, Žiar nad Hronom

Rožňava diecéza

Diecézny biskup: J. E. Mons. Eduard Kojnok

Všetky pôvodné dekanáty diecézy plus dekanát Brezno

Ostatné diecézy zostávajú bezo zmeny.

Počínajúc dnešným dňom je potrebné pri svätých omšiach spomínať v kánone meno biskupa podľa hore uvedeného zoznamu.

Zároveň dávame na vedomie všetkým klerikom, že ohľadne ich príslušnosti k diecézam Svätý Otec rozhodol, že ostávajú na svojich miestach, teda zostávajú kňazmi tej diecézy, ku ktorej farnosť ich terajšieho pôsobenia prináleží. Po uplynutí dvoch rokov bude možné z vážnych príčin individuálne požiadať o zmenu.

Na záver chceme povzbudiť všetkých veriacich, aby rozhodnutia Svätého Otca, ktoré majú za cieľ predovšetkým ich dobro a zintenzívnenie pastoračného úsilia Cirkvi prijali s nádejou, vierou a vďakou Svätému Otcovi. Spoločne sa modlime, aby reorganizácia diecéz priniesla požehnané ovocie.

Biskupi Slovenska

V Bratislave, 14. februára 2008,

na sviatok sv. Cyrila a Metoda, patrónov Európy[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021