Pozostatky Mons. Štefana Fogaša budú prenesené z Ríma na Slovensko

TK KBS, jkj;jk | 11. 12. 2007 11:15V stredu 12. decembra 2007 budú v Šarišskej Trstenej o 15.00 hod. uložené telesné pozostatky Mons. Štefana Fogaša, prvého diplomata zo Slovenska v službách Svätého Otca, ktorý bol pochovaný v Ríme. Obradu uloženia pozostatkov bude predsedať košický arcibiskup Mons. Alojz Tkáč.

Mons. Štefan Fogaš sa narodil 13. decembra 1924 v Šarišskej Trstenej v početnej roľníckej rodine. Po maturite na gymnáziu v Prešove ho biskup Mons. Jozef Čársky, apoštolský administrátor Košickej diecézy, prijal do Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach a zakrátko ho vyslal na štúdia filozofie a teológie na Pápežskej Lateránskej univerzite v Ríme. Za kňaza bol ordinovaný 8. júla 1951 za Košickú diecézu. Kvôli politickej situácii na Slovensku sa nemohol vrátiť domov, preto po vysviacke pôsobil dva roky v pastorácii ako kaplán v severnom Taliansku. Po nadobudnutí istých pastoračných skúseností sa v roku 1954 vrátil do Ríma, aby pokračoval v štúdiách civilného a cirkevného práva na Pápežskej Lateránskej univerzite a súbežne študoval na Pápežskej cirkevnej akadémii diplomaciu, ktorá pripravuje budúcich diplomatov Vatikánu – ako prvý slovenský kňaz v dejinách. Vo funkcii tajomníka resp. radcu nunciatúry pôsobil postupne v Nikarague, Hondurase (1959), Argentíne (1963), Juhoafrickej republike (JAR)(1968), v Iraku (1970) a naposledy ako radca nunciatúry v Belgicku (1974) a ako pozorovateľ Vatikánu pri Európskom parlamente(CEE). Zomrel 28. marca 1974 v Paríži a pochovaný bol v Ríme.

Zdroj: Jozef Krištof[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021