V Janovej Lehote na sviatok Nanebovzatia Panny Márie posvätia kostol

TK KBS, zj;jk | 14. 08. 2007 14:5515. augusta 2007 v prítomnosti obyvateľov Janovej Lehoty o 10:00 hod. posvätí diecézny biskup Rudolf Baláž kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a požehná oltár a obnovený organ. Pri slávnostnej svätej omši sa zhromaždí farské spoločenstvo veriacich spolu so starostkou obce pani Boženou Kováčovou a architektom Jánom Kôpkom, ktorý architektonicky riešil presbytérium kostola a liturgické zariadenie v ňom. Spolu s ďalšími dobrodincami kostola sa slávnosti zúčastnia manželia Búranovci, ktorí zrealizovali rekonštrukciu organa. Svätú omšu budú spolu s diecéznym biskupom koncelebrovať kňazi dekanátu Žiar nad Hronom.

Na slávnosti sa zúčastnia aj obyvatelia Domova sociálnych služieb v Janovej Lehote. Na obnovenom organe pri slávnostnej svätej omši bude hrať organista katedrálneho chrámu sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici Peter Sochuľák.

Podľa slov farára Ľudovíta Frindta, vybrali deň slávnosti z úcty k 200. výročiu návštevy druhého banskobystrického biskupa Gabriela Zerdahelyho, ktorý 15. augusta 1807 prvý celebroval sv. omšu v kaplnke venovanej ku cti Panny Márie.

Obec Janova Lehota vznikla v roku 1376. Z písomnej zmienky z roku 1487 sa dozvedáme, že obec patrila do Ostrihomského arcibiskupstva. V roku 1776 pri zriadení Banskobystrického biskupstva sa Janova Lehota stala farnosťou dnešnej banskobystrickej diecézy. Súčasný farský kostol bol pôvodne zasvätený Narodeniu Panny Márie. V roku 1804 kostol poškodil požiar. V roku 1807 už bol opravený a v rokoch 1897 – 98 ho prestavali. Po rozsiahlej rekonštrukcii kostol zasvätili Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.

Zdroj: Zuzana Juhaniaková, Diecézne centrum pre masmediálnu politiku[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022