Ad limina apostolorum 6. deň

TK KBS, jk;jk | 16. 06. 2007 12:38Posledný pracovný deň návštevy slovenských biskupov Ad limina apostolorum začal slávením svätej omše v Bazilike Svätého Jána v Lateráne. Hlavným celebrantom bol Mons. Viliam Judák a kázeň predniesol vladyka Milan Chautur. Ten sa zameral na otvorenosť Panny Márie voči Božiemu volaniu. Poznamenal, že v každom nás je hlbina, srdce a ak chceme objaviť skutočné hodnoty, je potrebné vojsť do hlbiny.

Doobeda navštívili biskupi posledné dve z naplánovaných kongregácií.

V sídle Kongregácie pre klérus ich privítal prefekt kardinál Claudio Humes.

Mons. Viliam Judák predstavil prácu Komisie pre klérus KBS a situáciu ohľadom klerikov na Slovensku.

Biskupi predniesli zástupcom kongregácie otázky spojené s dišpenzami od celibátu, trvalým diakonátom a inkardinácie kňazov oboch rítov na Slovensku do vojenského ordinariátu.

Kardinál Humes zdôraznil potrebu náročnej a zodpovednej formácie kňazov. Kňazi potrebujú mať jasné postoje a aktívny duchovný život. Takisto je potrebné ponúkať kňazom kvalitný program trvalej formácie. Ohľadom katechézy je dôležitá celistvosť- aby sa prenášal celý poklad viery. Katechéza nie je určená iba deťom a mládeži, ale je dôležité aj katechizovanie dospelých. Už nestačí čakať, kým ľudia prídu do farnosti, ale je potrebné vyjsť im v ústrety. Je to misijný aspekt.

Následne sa biskupi presunuli do sídla Kongregácie pre náuku viery, kde ich privítal kardinál William Joseph Levada.

Biskup Marián Chovanec oboznámil členov kongregácie, že väčšinou sa otázky viery na Slovensku spájajú s morálnymi otázkami a problémami. Biskup informoval aj o situácii ohľadom rôznych mariánskych zjavení na Slovensku.

Členovia kongregácie povzbudili biskupov, aby sa osobitne venovali štúdiu problémov, ktoré sa zneužívajú politikmi na boj proti kultúre života. Preto je potrebné zapojiť do tohto procesu aj laikov, osobitne v politickom a kultúrnom živote.

Predstavitelia kongregácie osobitne ocenili prácu katolíckych médií na Slovensku, ktoré umožňujú biskupom a veriacim spoznávať náuku Svätého Otca.

Program biskupov v Ríme bude pokračovať v nedeľu návštevou Pápežského ústavu svätých Cyrila a Metoda v Ríme.

V pondelok odletia biskupi na Slovensko.

Po prílete, cca o 17.15 je naplánovaný na Letisku M.R. Štefánika v Bratislave brífing pre novinárov.[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022