Ad limina apostolorum 2. deň- popoludní

TK KBS, jk;jk | 12. 06. 2007 20:39Druhý deň návštevy biskupov pokračoval v popoludňajších hodinách návštevou Pápežskej rady pre laikov a Pápežskej rady pre rodinu.

Na prvej z rád privítal biskupov sekretár rady, biskup Josef Klemens. V starostlivosti rady sú sekcie pre hnutia a mládež.

Arcibiskup Mons. Alojz Tkáč, predseda Rady pre laické a apoštolské hnutia KBS predstavil situáciu na Slovensku. Uviedol, že u nás pôsobí 24 laických zoskupení, ktoré sú v kontakte s diecéznymi biskupmi. Zároveň však na Slovensku pôsobia i združenia a zoskupenia, ktoré sa s biskupmi nekontaktujú. Predstavitelia Pápežskej rady prízvukovali, že hnutia sú pre Cirkev darom. Postoj biskupa má byť otcovský a zároveň aj postoj bdejúceho strážcu. V súvislosti s tým sa ukazuje ako mimoriadne potrebná kresťanská formácia laikov. Apoštolské hnutia podľa nich nie sú alternatívou voči diecézam a farnostiam. Nebezpečenstvo začína vtedy, ak sa hnutie začína uzatvárať do seba a absolutizovať jedine svoju cestu. Úlohou biskupa je budovať jednotu v rozdielnosti. V tejto súvislosti Prof. Guzmán Carriquiry, ktorý je najskúsenejším členom rady, uviedol konkrétne, okrem iného, že hnutie Nazaret doteraz nebolo uznané Svätou Stolicou.

V oblasti práce s mládežou vidia členovia rady dôležitým faktom organizovanie Svetových stretnutí mládeže. Je potrebné pozerať na ne ako na novú formu pedagógie, ktorú úspešne aplikoval práve Jána Pavol II. a prebral ju aj nový Svätý Otec. Biskupi by mali byť blízko mládeže, ak ju chcú formovať. Exarcha Milan Chautur, predseda Rady pre rodinu a mládež poďakoval za konkrétnu podporu pri organizovaní ciest na Svetové dni mládeže a zároveň informoval o spoločnom stretnutí, ktoré sa uskutoční počas konania Svetových dní mládeže v Sydeny. Slovenskí a českí mladí kresťania sa zídu spolu na moravskom Velehrade.

V sídle Pápežskej rady pre rodinu prijal biskupov sekretár Karl Josef Romer. Spolu so svojimi spolupracovníkmi predstavil Enchiridion o rodine i nový Lexikón o rodine so zameraním na politické prostredie a mediálnu manipuláciu. Exarcha Milan Chautur uviedol, že na rodiny na Slovensku má silný negatívny vplyv viacero faktorov, medzi ktorými vynikajú vplyv nezamestnanosti, liberálne myslenie sprostredkované niektorými médiami, znižovanie pôrodnosti /koeficient 1,15/, či zvyšovanie rozvodovosti, ktorá dosahuje 40 percent. Katolícka cirkev ponúka ako odpoveď viacero aktivít, medzi iným budovanie diecéznych centier pre rodinu a spoločný postup vo farnostiach pri príprave na manželstvo. Podľa biskupa Romera je najdôležitejšou odpoveďou opätovné obnovenie identity kresťanskej rodiny.

K správe bolo vydané AUDIO.[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022