Mons. Jozef Zlatňanský oslavuje 80. narodeniny

TK KBS/KBS;jk | 13. 03. 2007 11:35Dnes sa dožíva osemdesiatky Mons. Jozef Zlatňanský - biskup, prekladateľ, spisovateľ, dlhoročný pracovník Rímske kúrie.

Narodil sa 13. 3. 1927 v Topolčiankach. Ľudovú školu navštevoval v rodnej obci, gymnázium v Zlatých Moravciach. Teológiu začal študovať v Bratislave (1946-1947) a v štúdiu pokračoval na Lateránskej univerzite v Ríme (1947-1952), kde ho 22. 12. 1951 vysvätili za kňaza. Ďalším štúdiom dosiahol doktorát teológie na Pápežskej Lateránskej univerzite v r. 1955 a licenciát zo sociálnych vied na Pápežskej Gregorovej univerzite r. 1959. V rokoch 1961-1964 bol profesorom filozofie v Pápežskom regionálnom seminári v Catanzare, potom do roku 1966 pracovníkom Sekretariátu vieroučnej komisie II. Vatikánskeho koncilu. V rokoch 1966-1969 pracoval v Kongregácii pre vieroučné otázky. 4.2.1981 ho Svätý Otec poctil hodnosťou pápežského preláta. V roku 1984 bol vymenovaný za subsekretára Kongregácie a 11. 6. 1997 za sekretára Stálej interdikateriálnej komisie pre východnú Európu. Zároveň sa stal titulárnym biskupom diecézy Montefiascone; jeho biskupská vysviacka sa konala v Topoľčiankach 20. 7. 1997. Popri náročnej a zodpovednej práci v Kongregácii vykonal cenné služby prenasledovanej Katolíckej cirkvi na Slovensku, najmä v oblasti tlačového apoštolátu. Ako zodpovedný redaktor urobil v spolupráci s inými odborníkmi revíziu slovenského prekladu Katechizmu Katolíckej cirkvi.

Zdroje: KBS/Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska.[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023