Ďalší signatári petície za prijatie Zmluvy o výhrade vo svedomí sa dištancovali od odovzdania hárkov v NR SR

TK KBS;jk | 14. 12. 2006 19:39Fórum života/FŽ/ a Fórum kresťanských inštitúcií/FKI/ sa dnes dištancovali od odovzdávania petície za prijatie Zmluvy o výhrade vo svedomí v Národnej rade Slovenskej republiky. Informovali o tom TK KBS výkonný riaditeľ FŽ Marek Michalčík a predseda FKI Pavol Kossey. Vo svojom stanovisku uviedli, že odovzdanie petície pánmi Antonom Seleckým a Antonom Čulenom v NR SR sa udialo bez vedomia zodpovedných osôb FŽ a FKI, hoci predstavitelia FŽ a FKI boli od začiatku aktivít spojených s petíciou v organizačnom výbore. S cieľom petície sa aj naďalej stotožňujú, ale nesúhlasia so spôsobom jej odovzdania v NRSR.


(C) TK KBS 2003 - 2020