Životopis brata Rogera a o Komunite bratov z Taizé

-zh-/TK KBS | 17. 08. 2005 12:08Brat Roger Louis Schütz - Marsauche, zakladateľ a predstavený ekumenického spoločenstva vo francúzskom Taizé, bol v utorok 16. augusta počas večernej modlitby vešpier dobodaný. Napriek okamžitej prvej pomoci zomrel krátko potom.

Brat Roger sa narodil 12. mája 1915 vo Švajčiarku v protestantskej rodine. V rokoch 1937-1940 študoval teológiu v Lausanne a Štrasburgu. V roku 1940 prišiel do okupovaného Francúzska pomáhať najbiednejším, kde sa postupne okolo neho sformovalo spoločenstvo bratov. Brat Roger hoci bol pastorom evanjelickej reformovanej cirkvi, rozhodol sa žiť v celibáte a zasvätil svoj život druhým. Ekumenickú rehoľnú komunitu z Taizé v Burgundsku založil v roku 1940. Taizé je už mnoho rokov centrom duchovného života a stretávania státisícov mladých ľudí z celého sveta. Jej členmi sú bratia katolíci, ako aj z rôznych evanjelických cirkví z vyše 25 národov. Komunita sa usiluje o zmierenie a pokoj. Mladí, ktorí sa zúčastňujú stretnutí, ktoré vedie komunita, nevytvárajú hnutie, ale sú pozvaní byt nositeľmi pokoja, dôvery a zmierenia vo svojich mestách, dedinách, cirkevných spoločenstvách. Komunita v Taizé, prijíma mladých pochádzajúcich zo všetkých svetadielov, ktorí sa zúčastňujú týždenných programov zameraných na prehĺbenie viery. Každý týždeň prichádzajú do tejto malej francúzskej dedinky mladí ľudia a hľadajú zmysel života, vieru a Krista, aby sa vrátili domov s novým elánom.

Svätý Otec Ján Pavol II. navštívil túto komunitu 5. októbra 1986 počas svojej tretej cesty do Francúzska a pri tejto príležitosti vysvetlil význam svojej návštevy takto: „Do Taizé sa prichádza tak, ako sa prichádza k prameňu. Pocestný sa zastaví, napije a pokračuje v ceste.“

„Svojou existenciou je toto spoločenstvo konkrétnym znamením zmierenia rozdelených kresťanov a národov,“ vyhlásil brat Roger. Počas 50 rokov sa niektorí bratia tohto spoločenstva utiahli do najbiednejších oblastí sveta, aby sa tu stali svedkami pokoja a boli blízko trpiacim ľuďom. Dnes žijú niektorí z nich vo veľmi ťažkých podmienkach v Ázii, Afrike i Južnej Amerike.

Každý týždeň a najmä na Veľkú noc a v lete schádza sa v Taizé niekoľko tisíc mladých ľudí z celého sveta. „Oni sú, ako aj mnohí iní, na ceste hľadania zmyslu svojho života. Tým, že sa vydajú na vnútornú púť, dosiahnu opäť dôveru v Boha a týmto spôsobom dokážu vybudovať aj vzťahy k ľuďom takisto založené na dôvere,“ hovoria bratia z Taizé.

Svojou charizmou bol tento Švajčiar známy na celom svete. Takmer každý rok ho prijímal na súkromnej audiencii pápež Ján Pavol II., naposledy 20. marca 2004. V máji tohto roku oslávil brat Roger 90 rokov. Už dlhšiu dobu bol na vozíčku, telesne oslabený, avšak duchovne naďalej svieži. Kardinál Jozef Ratzinger tomuto protestantovi pri zádušnej svätej omši za Jána Pavla II. podal sväté prijímanie. To vzbudilo svetovú pozornosť, nebolo však ničím novým, pretože brat Roger môže pri každej návšteve v Ríme prijať Eucharistiu, keďže u neho je isté, že zdieľa vieru katolíkov.

Za jeho „dielo zmierenia“ mu boli udelené početné vyznamenania, medzi inými aj cena UNESCO, ako aj Templetonova cena, ktorá sa považuje za „protiklad“ Nobelovej ceny. Templetonova cena podporuje „pokrok v náboženstve“.

Modlitba s Taizé spevmi za zosnulého brata Rogera bude dnes 17. augusta o 18:00 hodine v kaplnke Corpus Christi na Panskej ulici 11 v Bratislave. Pozvaní sú všetci, ktorým je blízka myšlienka ekumenizmu a Komunita bratov z Taizé.

Ďalšie informácie o komunite Taizé nájdete na http://www.taize.fr/sk

Zdroj: -zh-, Peter Balun/KP, ZE, RV, TK KBS, www.ekumenizm.pl[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022