Biskupská vysviacka Mons. Viliama Judáka

TK KBS/ -pz-,-jk- | 16. 07. 2005 11:20Nitra: V sobotu 16. júla 2005 sa v Bazilike sv. Emeráme v Nitre uskutočnila biskupská vysviacka Mons. Viliama Judáka. Hlavným svätiteľom bol kardinál Ján Chryzostom Korec, spolusvätiteľmi kardinál Jozef Tomko a apoštolský nuncius v SR, arcibiskup Mons. Henryk J. Nowacki.

Na biskupskej vysviacke sa okrem svätiteľov zúčastnilo 22 biskupov, okolo 200 kňazov, ako aj rehoľníci a rehoľníčky, veriaci a ďalší predstavitelia politického a spoločenského života.

Mons. Viliama Judáka, ktorý doposiaľ pôsobil ako profesor cirkevných dejín na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a v Kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre, vymenoval pápež Benedikt XVI. za nitrianskeho diecézneho biskupa dňa 9. júna 2005.

Životopis Mons. Viliama Judáka:

Mons. Viliam Judák sa narodil 9. novembra 1957 v Harvelke v nitrianskej diecéze a po rokoch prípravy na kňazstvo v bratislavskom seminári bol 16. júna 1985 v Nitre vysvätený na kňaza nitrianskej diecézy. Svoju pastoračnú službu vykonával ako kaplán v Nitre - Dolnom Meste a Drietome, kde bol aj správcom farnosti do r. 1990. V tom čase postgraduálne študoval na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde získal r. 1991 doktorát posvätnej teológie. l. septembra 1990 bol menovaný za prefekta Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre a 18. októbra 1991 za cirkevného sudcu. Je členom zboru konzultorov. Od roku 1990 prednáša cirkevné dejiny na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave a na Teologickom inštitúte v Nitre. Od r. 1991 tiež pôsobí aj na Vysokej škole pedagogickej v Nitre, na katedre katechetiky a etiky (dnes Univerzita Konštantína Filozofa). 1. júla 1993 bol menovaný za docenta Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave a v rokoch 1995 až 1998 bol prodekanom spomínanej fakulty. V čase od 1. júla 1996 do l. júla 2001 zastával funkciu rektora Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre. V roku 1997 sa stal vedúcim Katedry cirkevných dejín Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave a v tom istom roku bol prezidentom Slovenskej republiky vymenovaný za profesora v odbore Katolícka teológia. V rokoch 2001 až 2004 pôsobil vo funkcii dekana Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Zaoberá sa obdobím kresťanského staroveku a stredoveku, so zreteľom na slovenské cirkevné dejiny. Je autorom viacerých monografií z oblasti cirkevných dejín, mnohých kníh, článkov a publikácií. Ovláda nemecký a taliansky jazyk.[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022