Paul Friedrich von Fuhrherr ocenený Rádom sv. Silvestra pápeža

TK KBS | 12. 02. 2003 15:13Rád sv. Silvestra pápeža, ktorý Paulovi Friedrichovi von Fuhrherr udelil Svätý Otec Ján Pavol II., odovzdal 3. februára 2003 v rámci slávnostnej sv. omše v kaplnke Arcibiskupského úradu v Trnave Mons. Ján Sokol. V kázni pán arcibiskup vyzdvihol zásluhy vyznamenaného a poukázal na dôležitosť vďačnosti za Božie dobrodenia, ktoré zaväzujú človeka, aby ich podával ďalej tým, ktorí sú odkázaní na pomoc iných.

Paul Friedrich von Fuhrherr zastáva funkciu Ministre Conseiller veľvyslanectva Zvrchovaného rádu maltézskych rytierov v Slovenskej republike. Vo svojej diplomatickej funkcii sa zaslúžil, okrem iného, o založenie humanitnej organizácie Maltézska pomoc na Slovensku, zabezpečuje finančné zdroje pre chorých a postihnutých, pre deti v detských domovoch a pre nemocnice v Slovenskej republike. Pričinil sa pri rekonštrukcii a stavbe nových katolíckych kostolov, ako aj pri zabezpečovaní humanitárnej pomoci pre Maďarsko a Ukrajinu pri záplavách v r.2001.[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023