Od pondelka 19. apríla 2021 sú opäť povolené verejné bohoslužby.

Vyhláška stanovuje podmienky pre bohoslužby, obrady krstu, cirkevné a civilné obrady sobáša a pohrebu.

Ak ide o povolenú kapacitu osôb, pre tieto typy hromadných podujatí platia pre celé Slovensko nasledovné podmienky:

- Počet návštevníkov v kostole alebo obdobnom priestore v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 m2 z plochy priestoru určeného pre návštevníkov.
- Ak táto plocha nedosahuje 90 m2, môže sa tu nachádzať najviac 6 návštevníkov.
- Do počtu zúčastnených sa nezapočítavajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby.
- Test sa nevyžaduje.

Prehľad zmien podľa aktualizovanej vyhlášky 186 a vyhlášky 187 s účinnosťou 19. apríla 2021, ktorá reflektuje na uznesenie vlády
zo 16. apríla 2021.
Aktuálny týždeňBudúci týždeň

Dáta budú aktualizované
Aktuálny týždeň

Budúci týždeň

Dáta budú aktualizované
>>METODIKA COVID AUTOMATU <<