UPOZORNENIE: Platí celonárodné varovanie IV. stupňa. Verejné bohoslužby sú na celom území SR zakázané.


Regionálny covid automat pre verejné bohoslužby neplatí!!!AUTOMATICKÉ OPATRENIA

Stupeň

Monitoring

Stupeň ostražitosti I.

Stupeň ostražitosti II.

I. stupeň varovania

II. stupeň varovania

III. stupeň varovania

IV. stupeň varovania

Priemerný počet nových prípadov za 7 dní

800 - 1 200

1 200 - 2 400

2 400 - 4 000

> 4 000

Počet hospitalizovaných

> 1 500

2000 - 2500

2500-3000

> 3 000

Efektívne reprodukčné číslo

> 1.05

1.05 - 1.10

1.10 - 1.15

> 1.15


Stupeň

Monitoring

Stupeň ostrazitosti I.

Stupeň ostražitosti II.

I. stupeň varovania

II. stupeň varovania

III. stupeň varovania

IV. stupeň varovania

Hromadné podujatia (HP)

Povolené aj státie na 50% kapacity, max 1000 exteriér, max 500 interiér s výnimkami

Len sedenie na 50% kapacity, max 500 exteriér, max 250 interiér s výnimkami

Len sedenie na 50% kapacity, max 500 exteriér, max 250 interiér s výnimkami

Zakázané od 6 osôb s výnimkou pre divadlá, koncertné siene, kiná a bohoslužby

Zakázané od 6 osôb s výnimkou pre divadlá, koncertné siene, kiná a bohoslužby s testom podľa platnosti

Bohoslužby, max 1 osôb na 15m2 s testom

podľa platnosti

Zakázané

Obrady (sobáš, krst, pohreb,
a pod.)

Povolený

Povolený

Povolený

Obmedzená účasť

Max. 6 osôb, s výnimkou pohrebov

Max. 6 osôb, s výnimkou pohrebov

Max. 6 osôb, s výnimkou pohrebov

Platnosť testu

-

-

-

21 dní

14 dní

7 dní

7 dníOpatrenia sa regionálne riadia podľa [Covid automatu vyššie].Pre úplnosť uvádzame aj regionálny pohľad v prípade, že by národné limity na ochranu zdravotníckeho systému neboli prekročené.Regionálna charakteristika platí iba v prípade, že by národné limity na ochranu zdravotníckeho systému neboli prekročené.

Regionálne indikátory

Monitoring

Stupeň ostražitosti I.

Stupeň ostražitosti II.

I. stupeň varovania

II. stupeň varovania

III. stupeň varovania

IV. stupeň varovania

Vážená 14 dňová incidencia

< 40

40-80

80-120

120 - 240

240 - 800

800 - 1600

> 1600

Počet hospitalizovaných na
100 000 obyv.

<3

3-5

5-10

10-20

20-40

40-60

> 60

Trend 7 dňovej incidencie

0.5 - 0.7

0.7 - 0.9

0.9-1

1-1.2

1.2 - 1.5

1.5-2

>2

Zhodnotenie situácie na okresnej úrovni (RÚVZ)

1

2

3

4

5

6

7

Platnosť testu

-

-

-

21 dní

14 dní

7 dní

7 dní
>>METODIKA COVID AUTOMATU <<