V Terchovej vystavuje diela aj maliar, ktorý maľbu daroval Jánovi Pavlovi II.

TK KBS, TV Lux; pz | 25. 06. 2020 15:46Terchová 25. júna (TK KBS) Umelecká beseda Slovenska je spolok, ktorý združuje literárnych, výtvarných a hudobných umelcov. Spolupracuje s obcou Terchová, kde sa konala vernisáž obrazov "Maľované krajinou". Svoje diela prezentoval aj akademický maliar Zdeno Horecký, ktorý jedno zo svojich diel osobne daroval aj svätému, Jánovi Pavlovi II.


[back]


(C) TK KBS 2003 - 2020