Vrcholí sedemnásty ročník zbierky Vincentskej rodiny Boj proti hladu

TK KBS, sl, ml; pz | 05. 12. 2023 12:59Foto: Archív Silvie Lehutovej

Bratislava 5. decembra (TK KBS) Vo farnostiach naprieč celým Slovenskom v týchto dňoch môžete stretnúť dobrovoľníkov, ktorí za symbolické euro predávajú voňavé medovníkové srdiečka v rámci zbierky Vincenskej rodiny Boj proti hladu. Členovia vetiev Vincentskej rodiny ponímajú túto zbierku aj ako určitú formu zjednotenia sa vo svojej komunite, pre dobro a na pomoc núdznym.Vo farnosti Špačince napríklad uplynulú nedeľu predávali členovia Združenia Zázračnej medaily po svätých omšiach vlastnoručne napečené srdiečka a pre zbierku tak získali 565 eur. Minulú nedeľu to boli členovia ZZM vo farnosti Vadičov, ktorí takto vyzbierali 1 313 eur či farnosť Bánov, kde sa do akcie zapojili aj birmovanci. Do zbierky sa už piaty rok zapojili aj deti z MŠ sv. Jána Bosca z Novej Dubnice, ktoré pomáhajú s balením srdiečok. Do boja proti hladu vyrazili aj sestry Satmárky v Ružomberku či sestry Vincentky a Mariánska mládež ZMM v Lokci, ktorí napiekli 5000 srdiečok pre dobrovoľníkov z okolia, uvádza Silvia Lehutová, prezidentka vetvy Združenia Zázračnej medail, zástupkyňa šéfredaktora časopisu Vincent v nás a členka Vincentskej komisie.Zbierka Boj proti hladu už dlhodobo patrí medzi zbierky s najnižšími nákladmi, čo je možné len vďaka dobrovoľníckej práci členov všetkých vetiev Vincentskej rodiny. „Napríklad v 16. ročníku sme v zbierke vyzbierali 222.627,30 eur, pričom náklady na zbierku činili iba 5.666,75 eur.  Výnosom z minuloročnej zbierky sme podporili okrem mnohých iných projektov aj ľudí v núdzi zo Slovenska, Ukrajiny, Albánska, ale aj misie na Haity a Hondurase,“ uvádza Lehutová.Prečo práve tieto krajiny? Haiti a Honduras sú dve najchudobnejšie krajiny Latinskej Ameriky. Väčšina ľudí v týchto krajinách trpí extrémnou chudobou, ktorá je porovnateľná s najchudobnejšími krajinami Afriky. Takisto v Rusku, na Ukrajine a v Albánsku pôsobia misionári Vincentskej rodiny zo Slovenska, preto je možné ich projekty priamo a účinne podporovať. Vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu v našej krajine zbierka Boj proti hladu od roku 2015 podporuje aj projekty na Slovensku, konkrétne na miestach, kde pôsobí niektorá z vetiev Vincentskej rodiny.Termín konania aktuálneho ročníka zbierky je 1.6.2023 – 31.1.2024. Hoci najviditeľnejšou aktivitou zbierky Boj proti hladu je práve spomínané pečenie a predaj voňavých medovníkových srdiečok členmi Vincentskej rodiny, zbierku môžete podporiť aj modlitbou, či zaslaním finančného príspevku na osobitný účet zbierky:  IBAN  SK72 6500 0000 0000 2028 6026. Viac informácií o priebehu zbierky, jej pravidlách či spôsoboch podpory nájdete na stránke zbierky www.bojprotihladu.skVincentská rodina vo svete pod názvom FAMVIN združuje viac ako 160 inštitúcií zahŕňajúcich viac ako 4 milióny ľudí – zasvätených i laikov – ktorí nasledujú Ježiša Krista v službe núdznym. Do Vincentskej rodiny na Slovensku patria Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul (CM – vincentíni), Spoločnosť dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul (DKL – vincentky), Kongregácia milosrdných sestier sv. Vincenta de Paul (SMVS – satmárky), Spoločnosť Máriiných sestier Zázračnej medaily (Máriine sestry – MS), Národné združenie spolkov kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul (NZ SKL), Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku (SVdP), Združenie mariánskej mládeže (ZMM), Združenie Zázračnej medaily (ZZM), DEPAUL SLOVENSKO nezisková spoločnosť a Vincentskí laickí misionári (MiSeVi).Poslaním Vincentskej rodiny je v tvári každého núdzneho objavovať tvár Ukrižovaného Krista. Každá tvár je obrazom Boha, ktorý sa nám predstavuje a povoláva celú Vincentskú rodinu do misijnej služby v duchu evanjeliového: „Poslal ma hlásať evanjelium chudobným“.Boj proti hladu, zbierka, plagatTK KBS informovala Silvia Lehutová
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024