Slovenskí biskupi sa stretnú s pápežom Františkom, čaká ich návšteva Ad limina

TK KBS, tk; ml | 24. 05. 2024 15:01Námestie sv. Petra vo Vatikáne

Foto: Peter Zimen

Bratislava 24. mája (TK KBS) Slovenskí biskupi odcestujú o týždeň do Ríma a Vatikánu na návštevu Ad limina apostolorum, ktorá potrvá do 8. júna. Čaká ich súkromná audiencia s pápežom Františkom (v piatok 7. júna) a sväté omše v štyroch pápežských bazilikách. Chýbať nebudú návštevy vatikánskych dikastérii a ďalších úradov, kde budú diecézni a pomocní biskupi hovoriť o stave Cirkvi na Slovensku.V nedeľu 2. júna 2024 začnú biskupi svoju púť na svätej omši o 18:00 v Pápežskom slovenskom kolégiu sv. Cyrila a Metoda. V pondelok 3. júna budú biskupi sláviť svätú omšu o 7:15 v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne. V utorok 4. júna bude svätá omša v kaplnke Pútnického domu Velehrad.V stredu 5. júna budú biskupi sláviť svätú omšu o 7:00 v Bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme. O deň neskôr, vo štvrtok 6. júna, ich čaká svätá omša o 7:30 v Bazilike sv. Jána v Lateráne. Program slávení ukončia v piatok 7. júna o 16:00 Molebenom k sv. Cyrilovi a Metodovi v Bazilike sv. Klementa a o 18:00 svätou omšou v Bazilike sv. Pavla za hradbami.Každé zo slávení má samostatný úmysel, ku ktorému sú pozvaní aj veriaci na Slovensku. K sláveniam sa pripoja aj slovenskí pútnici v Ríme. V rámci duchovnej prípravy na Ad limina sú veriaci pozvaní zapojiť sa do modlitieb za svojich biskupov a celú Cirkev. K dispozícii je  deviatnik, modlitba a prosby pred návštevou Ad limina (viac tu: https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/prilezitostne-modlitby-a-poboznosti/c/prilezitostne-modlitby-a-poboznosti), ktoré sa vo farnostiach možno modliť od 25. mája do 2. júna.Čo je návšteva Ad limina apostolorum?Tradícia uctenia si hrobov apoštolov Petra a Pavla siaha do najstarších dôb kresťanstva. Za povinné vyhlásil takéto návštevy pápež Zachariáš v roku 743.Prvá nášteva slovenských biskupov Ad limina apostolorum v Ríme a vo Vatikáne bola v roku 1992. Boli na nej biskupi z celej vtedajšej ČSFR. Ďalšie – už slovenské – sa konali v rokoch 1998 (7. – 12. septembra) a 2007 (11. – 18. júna). Posledná slovenská návšteva tohto druhu sa konala v roku 2015 (8. – 14. novembra).O návšteve Ad limina hovorí Kódex kánonického práva i konštitúcia Praedicate evangelium. Z Kódexu vyplýva, že diecézny biskup je viazaný povinnosťou každých päť rokov podať Najvyššiemu veľkňazovi správu o stave svojej diecézy, prísť si do Večného mesta uctiť hroby Apoštolov Petra a Pavla a vykonať návštevu u Svätého Otca.Akreditácia pre médiá Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska (KBS) pri tejto príležitosti informuje médiá, že pre účasť na návšteve je nutná AKREDITÁCIA. Bližšie informácie je možné nájsť v tomto článku: www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20240509008 Aktualizované informácie je možné nájsť v dossieri TK KBS 

www.tkkbs.sk/search.php?rstext=adlimina2024&rskde=tsl 
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024