Informácia pre médiá: Akreditácia na návštevu Ad limina apostolorum

TK KBS, tk, ml; pz | 23. 05. 2024 10:30Socha sv. Petra

Foto: Peter Zimen

Bratislava 23. mája (TK KBS) V dňoch 2. – 8. júna 2024 sa uskutoční návšteva slovenských biskupov Ad limina apostolorum v Ríme a Vatikáne. Jej súčasťou bude i spoločné stretnutie biskupov s pápežom Františkom (7. júna). 

Z Kódexu kánonického práva vyplýva, že diecézny biskup je viazaný povinnosťou každých päť rokov podať Najvyššiemu veľkňazovi správu o stave svojej diecézy, prísť si do Večného mesta uctiť hroby svätých apoštolov Petra a Pavla a vykonať návštevu u Svätého Otca. Návšteva hrobov sa koná prostredníctvom liturgických slávení. Program liturgických slávení je možné nájsť TU.V rámci duchovnej prípravy na Ad limina sú veriaci pozvaní zapojiť sa do modlitieb za biskupov a Cirkev. K dispozícii je deviatnik, modlitba a prosby pred návštevou Ad limina, ktoré sa možno modliť od 25. mája do 2. júna.Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska (KBS) pri tejto príležitosti informuje médiá, že na sledovanie návštevy je nutná AKREDITÁCIA.Ako požiadať o akreditáciu?Dočasná akreditácia:Novinári a pracovníci médií, ktorí chcú požiadať o dočasnú akreditáciu, musia o to požiadať Tlačovú kanceláriu Svätej stolice prostredníctvom mailovej adresy accreditamenti@salastampa.va.Za každú inštitúciu je potrebné v maili zaslať zoznam osôb a ich profesie, ktoré žiadajú o akreditáciu, spolu s fotografiou, dokladom totožnosti a listom so žiadosťou od ústredia vysielajúceho média.Pri vyššie uvedených dokumentoch treba spĺňať nasledovné kritériá:- Fotografia pasovej veľkosti:

1. fotografia musí byť v jednom z nasledujúcich formátov: .jpeg, .jpg, .png;

2.  fotografia musí byť čelná a musí zobrazovať tvár žiadateľa až po krk

3. fotografia nesmie byť menšia ako 6 x 6 cm a väčšia ako 15 x 15 cm;

4. fotografia musí byť aktuálna (nie staršia ako šesť mesiacov) a farebná;

5. fotografia musí byť ostrá a na neutrálnom a jednotnom pozadí;

6. na fotografii musí byť zobrazený len subjekt, nesmú byť viditeľné žiadne iné predmety alebo subjekty.- Doklad totožnosti:

1. doklad totožnosti musí byť v jednom z týchto formátov: .pdf, .jpeg, .jpg, .png;

2. dokladom totožnosti sa rozumie len cestovný pas alebo občiansky preukaz;

3. doklad totožnosti musí byť platný a nesmie mu uplynúť platnosť;

4. kópia dokladu musí byť úplná a musí obsahovať všetky informácie týkajúce sa žiadateľa;

5. doklad musí byť jasne čitateľný vo všetkých svojich častiach.- List so žiadosťou od ústredia vysielajúceho média:

1. list musí byť v jednom z týchto formátov: .pdf, .jpeg, .jpg;

2. list so žiadosťou o akreditáciu musí byť datovaný, na hlavičke novín podpísaný vedúcim zastupovaného vydavateľstva a adresovaný riaditeľstvu Tlačovej kancelárie Svätej stolice

3. list musí byť datovaný najneskôr jeden mesiac pred obdobím alebo udalosťou, na ktorú sa žiada akreditácia

4. v liste musí byť uvedená funkcia alebo kvalifikácia novinára alebo prevádzkovateľa média a úloha, ktorá mu bola pridelená na pokrývanie správ týkajúcich sa Svätej stolice

5. v liste musí byť uvedené obdobie alebo udalosť, na ktoré sa žiada akreditácia

6. v liste musí byť uvedené, že novinár alebo prevádzkovateľ médií sa zaväzuje rešpektovať etické normy žurnalistiky, najmä embargo na dokumenty;

7. (iba VIDEO a FOTO) v liste musí byť uvedené, že sa zamestnanci zaväzujú používať zhotovené zábery len na účely spravodajstva.Kontaktná osoba: Katarína Jančišinová (hovorkyňa KBS), hovorkyna@kbs.sk, +421 909 250 450Z histórie návštev Ad limina apostolorumPrvá nášteva slovenských biskupov Ad limina apostolorum v Ríme a Vatikáne po páde komunistického režimu v bývalej ČSSR bola v roku 1992. Ďalšie – už slovenské – sa konali v rokoch 1998 (7. – 12. septembra) a 2007 (11. – 18. júna). Posledná návšteva tohto druhu, ktorej náplňou je návšteva hrobu apoštola sv. Petra, stretnutie so Svätým Otcom a rokovanie s vatikánskymi dikastériami, sa konala v roku 2015 (8. – 14. novembra). Tradícia uctenia si hrobov apoštolov Petra a Pavla siaha do najstarších dôb kresťanstva. Za povinné vyhlásil takéto návštevy pápež Zachariáš v roku 743. V novodobých dejinách mali návštevy veľkú dôležitosť pre biskupov, prichádzajúcich z totalitárnych režimov. Tie biskupom spravidla odchod do Ríma zamedzovali, ale keď si to už vzhľadom na tlak medzinárodnej verejnej mienky nemohli dovoliť, bezprostredný kontakt s pápežom znamenal pre biskupov vždy veľkú vzpruhu a upevnenie jednoty s ním i celou katolíckou cirkvou. Aktualizované informácie je možné nájsť v dossieri TK KBS
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024