Predseda KBS k 20. výročiu vstupu SR do EÚ: Túžba po pokoji a uzmierení je znamením dnešných čias

TK KBS, bb, ml; pz | 30. 04. 2024 14:33Foto: ČaV, Zuzana Kostková

Bratislava 30. apríla (TK KBS) Túžba po pokoji a uzmierení je znamením dnešných čias, hovorí pri príležitosti dvadsiateho výročia historického vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie (EÚ) Mons. Bernard Bober, predseda Konferencie biskupov Slovenska. „Túžba po pokoji a uzmierení je znamením dnešných čias. Nevyhnutne potrebujeme upevňovať nádej, že mier je možný. Modlime sa za to. Inšpiráciou pre nás môže byť modlitba k svätým patrónom Európy (plné znenie nižšie). Vyprosujme si pokoj vo vzťahoch, v našej krajine, u našich susedov, ale aj všade vo svete. Nech pripomenutie si vstupu Slovenska do Európskej únie vzbudí v našich srdciach ochotu bratsky spolupracovať pre blaho našej vlasti i celého svetadielu. Európa sa potrebuje upevniť v trvalých hodnotách života, ktoré vychádzajú z evanjelia, je pozvaná obnovovať jednotu členských krajín a rozširovať ju o ďalšie. Len jednota postavená na mravných a duchovných princípoch dá vyznieť pestrosti a kráse každého národa,“ uviedol košický arcibiskup metropolita.„Žime ako bratia a sestry. Rozvíjajme solidaritu s menšími, slabšími a chudobnejšími, pestujme vzájomnú dôveru a odpúšťajme jeden druhému. Európa potrebuje dušu, ktorá sa riadi láskou k človeku. Len tá zaručí mier a hodnoty, ktoré do EÚ vštepili jej zakladatelia,“ pokračuje ďalej predseda KBS. V mene biskupov zároveň predseda povzbudzuje, aby sa veriaci zoznámili s posolstvom vyhlásenia delegátov biskupských konferencií EÚ na jarnom plenárnom zhromaždení COMECE. „Spoločným hlasom pripomíname, aby sme zodpovedne pokračovali v budovaní zjednotenej Európy. Nech nás tento odkaz sprevádza aj pri júnových voľbách do Európskeho parlamentu,“ dodal predseda KBS.K správe bolo vydané AUDIO.-Modlitba k svätým patrónom EurópyBože Otče,

v rôznych obdobiach putujúcej Cirkvi

si vzbudzoval odvážnych mužov a ženy,

ktorých uctievame ako svätých patrónov Európy.

Na ich príhovor ťa prosíme, 

aby sme sa mocou Ducha Svätého stali vo svete

misijnými učeníkmi evanjelia

a nástrojmi jednoty ľudstva.

Skrze Krista, nášho Pána.Amen. 
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024