Biskupov čaká stretnutie s pápežom, prinášame program liturgických slávení

TK KBS, ml; pz | 30. 04. 2024 09:37Foto: Vatican Media

Bratislava 29. apríla (TK KBS) Biskupi Slovenska sa stretnú s pápežom Františkom. Navštívia ho v piatok 7. júna 2024 o 9:00 počas návštevy Ad limina apostolorum.Pri tejto príležitosti prinášame pozvanie na liturgické slávnosti, ktoré sa za ich účasti uskutočnia od 2. do 8. júna 2024 v Ríme a Vatikáne. Každé z nich bude mať samostatný úmysel, ku ktorému sú pozvaní aj veriaci na Slovensku. V rámci duchovnej prípravy na Ad limina sú veriaci pozvaní zapojiť sa do modlitieb za svojich biskupov a celú Cirkev. K dispozícii je deviatnik, modlitba a prosby pred návštevou Ad limina, ktoré sa vo farnostiach možno modliť od 25. mája do 2. júna.Okrem týchto slávení čaká biskupov návšteva jednotlivých vatikánskych dikastérií. Posledná návšteva tohto druhu, ktorej náplňou je návšteva hrobu apoštola svätého Petra, stretnutie so Svätým Otcom a rokovanie s dikastériami, sa konala v roku 2015. Na dikastériách Rímskej kúrie budú diecézni a pomocní biskupi hovoriť o stave Cirkvi na Slovensku.Program liturgických slávení počas návštevy slovenských biskupov Ad limina:Nedeľa 2. júna 2024/ Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

– 18:00 svätá omša, Pápežské slovenské kolégium sv. Cyrila a Metoda – pre verejnosťModlitbový úmysel: Za všetky naše farnosti, ktoré sa v deň Pána schádzajú na slávenie Eucharistie, aby ich spájala živá skúsenosť prítomnosti zmŕtvychvstalého Krista.Pondelok 3. júna 2024/ O svätom apoštolovi Petrovi

– 7:15 svätá omša, Bazilika sv. Petra – pri oltári nad hrobkou sv. Petra, Vatikán – z priestorových dôvodov bude táto svätá omša len pre prítomných biskupov a sprievodModlitbový úmysel: Za Svätého Otca pápeža Františka, za všetkých jeho spolupracovníkov, ktorí sa rozmanitým spôsobom podieľajú na riadení Cirkvi v Ríme i vo svete, aby sa nechali vo všetkom viesť Duchom Svätým.Utorok 4. júna 2024/ O svätých apoštoloch Petrovi a Pavlovi, Akatist k svätým Cyrilovi a Metodovi

– 7:00 svätá omša, Pútnický dom Velehrad – z priestorových dôvodov bude táto svätá omša len pre prítomných biskupov a sprievodModlitbový úmysel: Za chorých a trpiacich, aby boli radostnými svedkami nádeje; za mladých ľudí, aby nebojácne a vytrvalo svedčili o viere; za rodiny, aby boli miestom zrelej lásky.Streda 5. júna 2024/ O Panne Márii, Kráľovnej apoštolov

– 7:00 svätá omša, Bazilika Santa Maria Maggiore – svätá omša pre verejnosťModlitbový úmysel: Za súdržnosť v našom národe, prekonávanie rozdelení v spoločnosti, za našich predstaviteľov, aby sme na príhovor našej patrónky Panny Márie žili pokojným a spravodlivým životom.Štvrtok 6. júna 2024/ Za Cirkev – 7:30 svätá omša, Bazilika sv. Jána v Lateráne – pre verejnosťModlitbový úmysel: Za Cirkev na Slovensku, za všetkých biskupov, kňazov, diakonov a zasvätené osoby i laikov, aby ich spolupráca svedčila o pravdivosti Kristovho evanjelia v každej dobe.Piatok 7. júna 2024/ Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

– 16:00 Moleben k sv. Cyrilovi a Metodovi, Bazilika sv. Klementa – pre verejnosť

– 18:00 svätá omša, Bazilika sv. Pavla za hradbami – pre verejnosťModlitbový úmysel: Za každého z nás, aby sme boli naplnení milosrdenstvom, ktorého stálym prameňom je Ježišovo Srdce.Čo je návšteva Ad limina apostolorum?Tradícia uctenia si hrobov apoštolov Petra a Pavla siaha do najstarších dôb kresťanstva. Za povinné vyhlásil takéto návštevy pápež Zachariáš v roku 743. Posledná slovenská návšteva tohto druhu sa konala v roku 2015 (8. – 14. novembra). Predtým sa návštevy konali v rokoch 2007, 1998 a 1992.O návšteve Ad limina hovorí Kódex kánonického práva i konštitúcia Praedicate evangelium. Z Kódexu vyplýva, že diecézny biskup je viazaný povinnosťou každých päť rokov podať Najvyššiemu veľkňazovi správu o stave svojej diecézy, prísť si do Večného mesta uctiť hroby svätých apoštolov Petra a Pavla a vykonať návštevu u Svätého Otca.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024