Veľkonočné posolstvo pápeža Františka Urbi et Orbi

TK KBS, VaticanNews, mj; pz | 31. 03. 2024 12:32Foto: Vatican Media

Vatikán 31. marca (VaticanNews) Prinášame plné znenie príhovoru Svätého Otca Františka z lodžie vatikánskej baziliky.

Posolstvo „Urbi et Orbi“Veľkonočná nedeľa, 31. marca 2024Drahí bratia a sestry, požehnanú Veľkú noc!Dnes po celom svete zaznieva posolstvo ohlásené pred dvetisíc rokmi z Jeruzalema: „Ježiš Nazaretský, ktorý bol ukrižovaný, vstal z mŕtvych“ (porov. Mk 16,6).Cirkev znovu prežíva úžas žien, ktoré išli k hrobu na svitaní prvého dňa týždňa. Ježišov hrob bol uzavretý veľkým kameňom; a tak aj dnes veľké balvany, priveľmi ťažké zatvárajú nádeje ľudstva: balvan vojny, balvan humanitárnych kríz, balvan porušovania ľudských práv, balvan obchodovania s ľuďmi a mnohé ďalšie. Aj my, tak ako ženy, učeníčky Ježiša, sa pýtame navzájom: „Kto nám odvalí tieto kamene?“ (porov. Mk 16,3).A hľa, objav toho veľkonočného rána: kameň, ten obrovský kameň, bol už odvalený. Údiv žien je aj naším údivom: Ježišov hrob je otvorený a prázdny! Odtiaľto sa všetko začína. Cez ten prázdny hrob vedie nová cesta, tá, ktorú nik z nás nemôže otvoriť, iba Boh: cesta života uprostred smrti, cesta pokoja uprostred vojny, cesta zmierenia uprostred nenávisti, cesta bratstva uprostred nepriateľstva.Bratia a sestry, Ježiš Kristus vstal z mŕtvych, a iba On dokáže odvaliť kamene, ktoré zatvárajú cestu k životu. Ba viac, On sám, ten, ktorý je Živý, je Cestou: cestou života, cestou pokoja, zmierenia a bratstva. On nám otvára ten ľudsky nemožný prechod, pretože iba On sníma hriech sveta a odpúšťa naše hriechy. A bez Božieho odpustenia sa ten kameň nedá odstrániť. Bez odpustenia hriechov sa nedá vyjsť z uzavretia, z predsudkov, zo vzájomného podozrievania, z domýšľavosti, ktorá seba zakaždým ospravedlňuje a obviňuje iných. Len vzkriesený Kristus tým, že nám dáva odpustenie hriechov, otvára cestu k obnovenému svetu.Iba on nám otvára dvere života, tie dvere, ktoré neustále zatvárame vojnami, ktoré sa šíria vo svete. Dnes obraciame svoj zrak predovšetkým k Svätému mestu Jeruzalem, svedkovi tajomstva umučenia, smrti a zmŕtvychvstania Ježiša, a k všetkým kresťanským komunitám Svätej zeme.Moje myšlienky smerujú najmä k obetiam toľkých konfliktov, ktoré prebiehajú vo svete, počnúc tými v Izraeli a Palestíne, a na Ukrajine. Nech vzkriesený Kristus otvorí cestu pokoja trýzneným národom týchto oblastí. Zatiaľ čo pozývam k dodržiavaniu zásad medzinárodného práva, vyjadrujem želanie na všeobecnú výmenu všetkých väzňov medzi Ruskom a Ukrajinou: všetkých za všetkých!Okrem toho, ešte raz vyzývam, aby bol zabezpečený prístup humanitárnej pomoci do Gazy, a ešte raz pobádam k skorému prepusteniu rukojemníkov unesených 7. októbra minulého roka a k okamžitému prímeriu v Pásme [Gazy].Nedovoľme, aby prítomné nepriateľstvo malo aj naďalej vážne dôsledky na civilné obyvateľstvo, ktoré je už vyčerpané, a predovšetkým na deti. Koľko utrpenia vidíme v očiach detí... Zabudli sa usmievať, tie deti v krajinách, kde je vojna. Svojimi očami sa nás pýtajú: Prečo? Prečo všetka tá smrť? Prečo všetko to ničenie? Vojna je vždy nezmysel a vždy je to prehra! Nedovoľme, aby stále silnejšie vetry vojny, dýchali na Európu a oblasť Stredozemného mora. Nech sa nepodľahne logike zbraní a prezbrojovania. Mier sa nikdy nebuduje zbraňami, ale vystieraním rúk a otváraním sŕdc.Bratia a sestry, nezabúdajme na Sýriu, ktorá už trinásť rokov trpí následkami dlhej a ničivej vojny. Je veľa mŕtvych, nezvestných ľudí, veľa chudoby a ničenia očakáva odpovede zo strany všetkých, aj medzinárodného spoločenstva.Môj zrak sa dnes zvláštnym spôsobom obracia na Libanon, ktorý už nejaký čas zasahuje inštitucionálna bezvýchodisková situácia a hlboká hospodárska a sociálna kríza, ktorú teraz zhoršuje nepriateľstvo na hranici s Izraelom. Nech Vzkriesený dá útechu milovanému libanonskému ľudu a nech podporuje celú krajinu v jej povolaní byť krajinou stretnutia, spolužitia a pluralizmu.Zvlášť myslím na región západného Balkánu, kde sa podnikajú významné kroky smerom k integrácii do európskeho projektu: nech etnické, kultúrne a konfesionálne rozdiely nie sú príčinou rozdelenia, ale nech sa stávajú zdrojom obohatenia pre celú Európu a pre celý svet.Rovnako povzbudzujem rozhovory medzi Arménskom a Azerbajdžanom, aby s podporou medzinárodného spoločenstva mohli pokračovať v dialógu, pomáhať vysídleným, rešpektovať miesta kultu rôznych náboženských vyznaní a dosiahnuť čo najskôr mierovú dohodu, ktorá by bola definitívna.Nech zmŕtvychvstalý Kristus otvorí cestu nádeje všetkým, ktorí v iných častiach sveta trpia násilím, konfliktmi, potravinovou neistotou ako i následkami klimatických zmien. Pán nech poskytne útechu obetiam každej formy terorizmu. Modlime sa za tých, ktorí prišli o život, a vyprosujme pokánie a obrátenie páchateľov takýchto zločinov.Nech Vzkriesený pomáha haitskému ľudu, aby sa skončilo čím skôr násilie, ktoré devastuje a zakrvavuje krajinu, a aby mohla napredovať na ceste k demokracii a bratstvu.Nech poskytne útechu Rohingom, sužovaným ťažkou humanitárnou krízou, a nech otvorí cestu k zmiereniu v Mjanmarsku, roky trápenému vnútornými konfliktmi, aby sa mohla definitívne opustiť každá logika násilia.Pán nech otvorí cesty mieru na africkom kontinente, najmä pre skúšané obyvateľstvo v Sudáne a v celom regióne Sahel, v Africkom rohu, v regióne Kivu v Konžskej demokratickej republike a v provincii Capo Delgado v Mozambiku, a nech ukončí dlhotrvajúcu situáciu sucha, ktoré zasahuje rozsiahle oblasti a vyvoláva biedu a hladomor.Nech Vzkriesený rozžiari svoje svetlo na migrantov a na všetkých, ktorí prechádzajú obdobím ekonomických ťažkostí, a nech im poskytne útechu a nádej vo chvíli núdze. Nech Kristus vedie všetkých ľudí dobrej vôle, aby sa zjednotili v solidarite, aby sa spoločne postavili mnohým výzvam, ktoré doliehajú na najchudobnejšie rodiny pri ich hľadaní lepšieho života a šťastia.V tento deň, keď slávime život, ktorý nám bol darovaný v zmŕtvychvstaní Syna, pamätajme na nekonečnú Božiu lásku ku každému z nás: lásku, ktorá prekonáva každú hranicu a každú slabosť. A predsa, ako veľmi často sa pohŕda vzácnym darom života. Koľko detí nemôže ani uzrieť svetlo? Koľkí zomierajú od hladu alebo sú ochudobnení o základnú starostlivosť alebo sú obeťami zneužívania a násilia? Koľko životov sa stalo predmetom obchodovania pre rastúci obchod s ľuďmi?Bratia a sestry, v deň, keď nás Kristus oslobodil z otroctva smrti, povzbudzujem tých, ktorí majú politickú zodpovednosť, aby nešetrili úsilím v boji proti pohrome obchodovania s ľuďmi, neúnavne pracovali na rozbíjaní sietí vykorisťovania a priniesli slobodu tým. ktorí sú ich obeťami. Nech Pán dá útechu ich rodinám, predovšetkým tým, ktoré s napätím očakávajú správy o svojich blízkych, a nech im zaistí potechu a nádej.Nech svetlo zmŕtvychvstania osvieti naše mysle a premení naše srdcia, a nech nám dá uvedomiť si hodnotu každého ľudského života, ktorý treba prijať, chrániť a milovať.Požehnanú Veľkú noc všetkým!(Preklad Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu – Vatican News, Marek Vaňuš SVD, Martin Jarábek)
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024