Vyšla prvá Hodnotiaca správa Komisie KBS pre ochranu maloletých v Cirkvi

TK KBS, kbs, ml; pz | 05. 03. 2024 19:40Košice 5. marca (TK KBS) Cirkev na Slovensku zverejnila historicky prvú hodnotiacu správu, ktorá sa týka ochrany maloletých v Cirkvi. Vypracovala ju Komisia Konferencie biskupov Slovenska (KBS) pre ochranu maloletých v Cirkvi. Biskupi zobrali správu na vedomie počas 107. plenárneho zasadnutia, ktoré sa konalo v Kláštore Bosých karmelitánov v Košiciach-Lorinčíku.„V Katolíckej cirkvi sa už urobilo veľa v rámci prevencie v oblasti ochrany maloletých, no dobre vieme, že je to stále veľmi málo. Vieme, že sa nedá odčiniť zlo, ktoré sa napáchalo, no túžime zmierňovať ťažké bremeno zneužitých osôb. Dovoľte mi preto, aby som v mene biskupov vyjadril súcit a blízkosť všetkým, ktorým bolo v Cirkvi ublížené. V tejto problematike sme nastúpili na cestu snahy o transparentnosť a pravdivosť, o čo nás žiada aj pápež František. Preto sme sa rozhodli, že verejnosti predložíme historicky prvý raz Hodnotiacu správu Komisie KBS pre ochranu maloletých v Cirkvi,“ prihovára sa vo videu k zverejneniu správy košický arcibiskup metropolita a predseda KBS Mons. Bernard Bober.Správa približuje sériu viacerých aktivít komisie od jej vzniku v roku 2018. Prináša tiež štatistiku prípadov sexuálneho zneužívania klerikmi, zasvätenými osobami a laikmi, zastávajúcimi v Cirkvi nejaký úrad alebo službu, za obdobie od roku 1990 po súčasnosť. „Ťaží a trápi nás to. Ak však chceme ísť vpred, musíme sa pozrieť pravdivo do zrkadla,“ povedal arcibiskup Bober. Do sumárnych čísel sú podľa neho zahrnuté iba tie prípady, o ktorých „sme sa cez nahlásenie dozvedeli, no uvedomujeme si, že počet obetí je istotne oveľa väčší“.„V pokore si preto priznávame, že najmä v minulosti sme nezaujali vždy aktívny postoj pri riešení deliktov sexuálneho zneužívania. Je nám to úprimne veľmi ľúto a ospravedlňujeme sa za vlastnú nepripravenosť, nedbanlivosť, nezáujem či neprijatie, ktorého sme sa ako biskupi v istých situáciách mohli dopustiť,“ pripomenul predseda KBS.VIDEO: Predseda KBS Mons. Bernard BoberArcibiskup Bober pripomína, že mnohí „ trpeli zneužitím moci z pozície autority kňaza či zasvätenej osoby, ešte viac však boli zranené tie osoby, u ktorých došlo k trestuhodnému skutku sexuálneho zneužívania. Bolestivé dôsledky deliktov zneužívania majú neraz negatívny dopad aj na vieru jednotlivcov či spoločenstiev. Záleží nám na tom, aby pri každom prípade zneužívania Cirkev chránila obete a hľadala spôsob, ako im pomôcť. Túžime ich uistiť o našich modlitbách za nich a za ich rodiny a ponúknuť im konkrétnu formu sprevádzania cez odborníkov. Aktívnym postojom chceme napĺňať slová pápeža Františka o nulovej tolerancii,“ uviedol predseda KBS.„Vieme, že tento neduh sa netýka iba Cirkvi, ale je problémom celej spoločnosti,“ pripomína ďalej arcibiskup Bober. Apeluje preto na všetkých zainteresovaných, inštitúcie i rodiny, aby si pred týmto javom nezakrývali oči. „Len spoločným úsilím sa dá vykoreniť toto zlo z našej spoločnosti. Chceme preto aktívne prispievať ku kultúre starostlivosti a ochrany zvlášť o tých najmenších, aby sme pre nich v Cirkvi vytvárali bezpečné prostredie pre život. Zároveň vyzývame všetkých ľudí, ktorí sa hodnoverným spôsobom dozvedeli o sexuálnom zneužívaní v Cirkvi, aby to nahlásili príslušnej cirkevnej autorite. Prosíme tiež tých, ktorí vedia o trestných činoch, ktoré neboli nahlásené civilným úradom, aby tak urobili. Spoločne urobme všetko preto, aby boli tieto prípady spravodlivo vyriešené a aby sa ďalšie nestávali,“ dodáva vo vyhlásení predseda KBS.PLNÉ ZNENIE Hodnotiacej správy Komisie KBS pre ochranu maloletých v Cirkvi
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024