Vyhlásenie biskupov k aktuálnej spoločenskej situácii na Slovensku

TK KBS, ml; kj | 01. 02. 2024 17:00Foto: Pixabay

Bratislava 1. februára (TK KBS) Prinášame vyhlásenie biskupov k aktuálnej spoločenskej situácii na Slovensku.-Vyhlásenie biskupov k aktuálnej spoločenskej situácii na SlovenskuŽijeme v demokratickej spoločnosti na Slovensku, kde sme si ako občania v demokratických voľbách zvolili svoju vládu. Členovia vlády SR sa zároveň zaviazali upevňovať stabilitu krajiny a posilňovať dôveru občanov k demokratickým inštitúciám.My biskupi Slovenska pozývame všetkých k zodpovednému posilňovaniu tých princípov, ktoré nás navzájom od seba nevzďaľujú, ale pomáhajú nám vracať sa k pôvodnému putu, ktoré z nás robí bratov a sestry. Sme presvedčení, že všetci potrebujeme vnútorné obrátenie, aby sme mohli vytvárať novú a kvalitnejšiu spoločnosť postavenú na hodnotách úcty, solidarity, súdržnosti a pravdy.Nestraťme víziu krajiny, kde nenávisť, zloba, korupcia a nespravodlivosť nebudú mať svoje miesto. Začnime od seba v otvorenosti a pripravenosti aktívne sa zaujímať jeden o druhého, lebo pracovať na dobre jednotlivca znamená zveľaďovať aj spoločné dobro.Slovami a činmi konkrétne prispievajme k realizácii spoločnosti, v ktorej sa nerozdúchavajú vášne extrémizmu a polarizácie, ale rozvíja sa duchovný, kultúrny, sociálny a ekonomický potenciál. Veríme, že Slovensko má silu obstáť v každom zápase o právne a demokratické piliere svojej štátnosti.Rozvoj a duchovné blaho našej vlasti podporujeme aj svojimi modlitbami.Audio:


[download mp3]
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024