Urbi et Orbi: Otvorme srdcia Spasiteľovi, Kniežaťu Pokoja!

TK KBS, VaticanNews, mv, mj, ml; pz | 25. 12. 2023 12:34Foto: Vatican Media

Vatikán 25. decembra (VaticanNews) V plnom znení prinášame príhovor Svätého Otca Františka pred udelením poludňajšieho požehnania Urbi et orbi na Slávnosť Narodenia Pána 25. decembra 2023 z priečelia Vatikánskej baziliky.Vianočné posolstvo pápeža Františka Urbi et Orbi

Vatikán, 25. decembra 2023Drahí bratia a sestry, požehnané Vianoce!Pohľad a srdcia kresťanov na celom svete sú obrátené k Betlehemu; tam, kde v týchto dňoch vládne bolesť a ticho, zaznela stáročia očakávaná zvesť: „Narodil sa vám Spasiteľ, Kristus Pán“ (Lk 2,11). Sú to slová anjela na betlehemskom nebi a sú adresované aj nám. Napĺňa nás dôverou a nádejou vedieť, že Pán sa narodil pre nás; že večné Slovo Otca, nekonečný Boh, si urobil svoj príbytok medzi nami. Stal sa telom, prišiel „prebývať medzi nami“ (Jn 1,14): toto je novina, ktorá mení beh dejín!Z Betlehema znie zvesť „veľkej radosti“ (Lk 2,10). Akej radosti? Nie prchavého svetského šťastia, nie veselosti zo zábavy, ale „veľkej“ radosti, ktorá nás robí „veľkými“. Dnes totiž my, ľudské bytosti, s našimi obmedzeniami, prijímame istotu neslýchanej nádeje, nádeje nášho narodenia pre nebo. Áno, Ježiš, náš brat, prišiel, aby urobil svojho Otca naším Otcom: krehké dieťa nám zjavuje Božiu nežnosť; ba oveľa viac: on, jednorodený od Otca, nám dáva „moc stať sa Božími deťmi“ (Jn 1,12). To je radosť, ktorá utešuje srdce, obnovuje nádej a daruje pokoj: je to radosť Ducha Svätého, radosť z toho, že sme milované deti.Bratia a sestry, dnes sa v Betleheme medzi temnotami zeme zažal tento neuhasiteľný plameň, dnes nad tmou sveta víťazí Božie svetlo, „ktoré osvecuje každého človeka“ (Jn 1,9): radujme sa z tejto milosti! Raduj sa ty, ktorý si stratil dôveru a istotu, pretože nie si sám, nie si sama: Kristus sa narodil pre teba! Raduj sa ty, ktorý si sa vzdal nádeje, pretože Boh k tebe vystiera ruku: neukazuje na teba prstom, ale ponúka ti svoju ručičku dieťaťa, aby ťa oslobodil od strachu, uľavil ti v námahách a ukázal ti, že v jeho očiach si cenný ako nič iné. Raduj sa ty, ktorý nenachádzaš pokoj v srdci, pretože pre teba sa naplnilo dávne Izaiášovo proroctvo: „Chlapček sa nám narodil, daný nám je syn […] a volajú ho: […] Knieža pokoja“ (9,5). S Ním „pokoj nebude mať konca“ (9,6).V Písme sa proti Kniežaťu pokoja stavia „knieža tohto sveta“ (Jn 12,31), ktoré rozsievaním smrti koná proti Pánovi, „milovníkovi života“ (Múdr 11,26). Vidíme ho konať v Betleheme, keď po narodení Spasiteľa dochádza k masakru nevinných. Koľko masakrov nevinných vo svete: v matkinom lone, na cestách zúfalcov hľadajúcich nádej, v životoch mnohých detí, ktorých detstvo je zničené vojnou.Takže povedať „áno“ kniežaťu pokoja znamená povedať „nie“ vojne, každej vojne, samotnej logike vojny, ceste bez cieľa, porážke bez víťazov, šialenstvu bez výhovoriek. No aby sa povedalo „nie“ vojne, je potrebné povedať „nie“ zbraniam. Pretože ak človek, ktorého srdce je nestále a zranené, má vo svojich rukách nástroje smrti, skôr či neskôr ich použije. A ako môžeme hovoriť o pokoji, ak sa zvyšuje výroba, predaj a obchod so zbraňami? Dnes, tak ako za čias Herodesa, sa úklady zla, ktoré sa stavajú proti božskému svetlu, pohybujú v tieni pokrytectva a zatajovania: mnoho ozbrojených masakrov sa odohráva v ohlušujúcom tichu, bez vedomia mnohých! Ľudia, ktorí nechcú zbrane, ale chlieb, ktorí sa snažia napredovať a žiadajú pokoj, nevedia, koľko verejných peňazí je vyčlenených na zbrojenie. Mali by to však vedieť! Nech sa o tom hovorí, nech sa o tom píše, aby sa poznali záujmy a zisky, ktoré hýbu nitkami vojen.Izaiáš, ktorý prorokoval o Kniežati pokoja, napísal o dni, keď „národ proti národu už viac nezodvihne meč“; o dni, v ktorom sa ľudia „už nebudú priúčať boju“, ale „polámu svoje meče a ukujú si z nich radlice a zo svojich kopijí kosáky“ (2,4). S Božou pomocou sa nasaďme za to, aby sa ten deň priblížil!Nech sa priblíži v Izraeli a Palestíne, kde vojna otriasa životmi ich obyvateľov. Objímam ich všetkých, najmä kresťanské komunity v Gaze a v celej Svätej zemi. Nesiem vo svojom srdci bolesť za obete ohavného útoku zo 7. októbra a znovu naliehavo vyzývam na prepustenie tých, ktorí sú stále zadržiavaní ako rukojemníci. Vyzývam, aby skončili vojenské operácie s desivými následkami nevinných civilných obetí, a aby sa napravila zúfalá humanitárna situácia umožnením príchodu pomoci. Nech sa viac nepodnecuje násilie a nenávisť, ale nech nastane pohyb smerom k riešeniu palestínskej otázky prostredníctvom úprimného a vytrvalého dialógu medzi stranami, podporovaného silnou politickou vôľou a podporou medzinárodného spoločenstva. Bratia a sestry, modlime sa za pokoj.Moje myšlienky ďalej smerujú k obyvateľstvu sužovanej Sýrie, ako aj k obyvateľom Jemenu, ktorí ešte stále trpia. Myslím na drahý libanonský národ a modlím sa, aby čoskoro našiel politickú a sociálnu stabilitu. S očami upretými na Dieťa Ježiša prosím o mier pre Ukrajinu. Obnovme svoju duchovnú a ľudskú blízkosť k jeho utrápenému ľudu, aby prostredníctvom podpory každého z nás pocítil konkrétnosť Božej lásky. Nech sa priblíži deň definitívneho mieru medzi Arménskom a Azerbajdžanom. Nech ho napomáha pokračovanie humanitárnych iniciatív, návrat vysídlených ľudí do ich domovov v legálnosti a bezpečí a vzájomná úcta k náboženským tradíciám a miestam kultu každej komunity.Nezabúdajme na napätie a konflikty, ktoré otriasajú regiónom Sahel, Africkým rohom, Sudánom, ako aj Kamerunom, Konžskou demokratickou republikou a Južným Sudánom.Nech sa priblíži deň, keď sa posilnia bratské zväzky na Kórejskom polostrove, otvoriac cesty dialógu a zmierenia, ktoré môžu vytvoriť podmienky pre trvalý mier.Nech Boží Syn, ktorý sa stal pokorným dieťaťom, inšpiruje politické autority a všetkých ľudí dobrej vôle na americkom kontinente, aby sa našli vhodné riešenia na prekonanie sociálnych a politických nezhôd, na boj proti formám chudoby, ktoré urážajú dôstojnosť ľudí, na vyrovnanie nerovností a na riešenie bolestivého fenoménu migrácie.Z jasličiek nás dieťa žiada, aby sme boli hlasom tých, ktorí nemajú hlas: hlasom nevinných, ktorí zomreli pre nedostatok vody a chleba; hlasom tých, ktorí si nedokážu nájsť prácu alebo ju stratili; hlasom tých, ktorí sú donútení opustiť svoju vlasť pri hľadaní lepšej budúcnosti, riskujúc svoje životy na vyčerpávajúcich cestách a vydaných na milosť a nemilosť bezohľadným obchodníkom s ľuďmi.Bratia a sestry, blíži sa čas milosti a nádeje Jubilea, ktoré sa začne o rok. Toto obdobie prípravy je príležitosťou na obrátenie srdca; povedať „nie“ vojne a „áno“ pokoju; odpovedať s radosťou na pozvanie Pána, ktorý nás volá, ako prorokoval už Izaiáš, „hlásať radostnú zvesť chudobným, / uzdraviť skrúšených srdcom, / oznámiť zajatým slobodu, / väzneným prepustenie“ (Iz 61,1).Tieto slová sa naplnili v Ježišovi (viď Lk 4,18), ktorý sa dnes narodil v Betleheme. Prijmime ho, otvorme svoje srdcia jemu, Spasiteľovi, Kniežaťu pokoja!Preklad: Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu – Vatican News, Marek Vaňuš SVD
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024