Vyhlásenie predsedu KBS k Svetovému dňu migrantov a utečencov

TK KBS, bb; pz | 24. 09. 2023 15:51Mons. Bernard Bober

Foto: Marek Mucha

Bratislava 24. septembra (TK KBS) V plnom znení prinášame vyhlásenie predsedu KBS Mons. Bernarda Bobera k Svetovému dňu migrantov a utečencov.__V deň, keď si pripomíname Svetový deň migrantov a utečencov, pozývam všetkých veriacich a ľudí dobrej vôle k spoločnej modlitbe za všetkých, ktorí boli nútení opustiť svoju vlasť a vydať sa v ústrety neistej budúcnosti. Prosme za to, aby predstavitelia krajín, z ktorých prúdia zástupy migrantov, viedli transparentnú a čestnú politiku v službe všetkým. Modlime sa tiež za všetky ostatné krajiny a jej predstaviteľov, aby nezabúdali na spoločné dobro veľkej ľudskej rodiny, ktorá presahuje aj hranice štátov.Žijeme v pohnutých časoch, keď mnohým ľuďom nie je dopriate žiť pokojne a dôstojne vo vlastnej krajine. Prenasledovanie, vojny, klimatické zmeny a bieda v najrôznejších formách vyháňa denne veľké množstvo ľudí z ich domovov. Strach a zúfalstvo sa podpisuje na mnohých rodinách i jednotlivcoch.Modlitba je veľká pomoc, ku ktorej sme však pozvaní pripojiť aj konkrétne skutky, posilňujúce ducha súdržnosti. Tie sú výrazom ľudskej blízkosti a súcitu, vďaka čomu nebudeme vidieť za týmto komplexným javom, charakteristickým pre mnohé európske krajiny, vrátane tej našej, čísla, ale tváre.

Na zložité otázky neexistujú jednoduché riešenia. Vyhnime sa teda heslám a teóriám, ktoré nás odvádzajú od pomoci človeku. Nezabúdajme na to najdôležitejšie – ľudskú dôstojnosť.  Každý na svojom mieste prevezmime zodpovednosť za svoje rozhodnutia a robme všetko pre to, aby sme svojím konaním posilňovali mier a stabilitu v našom štáte, ako aj vo svete. Pomôžme zabezpečiť lepšie podmienky prijatia a podporme tých, čo sa starajú o migrantov a utečencov.

Podľa slov pápeža Františka buďme ochotní „prijať, chrániť, podporovať a integrovať každého bez rozdielu a bez toho, aby sme niekoho vylučovali“.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024