Kardinál Pietro Parolin: Slovensko môže prispieť k premene sveta

TK KBS, VaticanNews, mj; ml | 14. 09. 2023 11:05Foto: Vatican Media

Vatikán 14. septembra (VaticanNews) Na pozvanie Konferencie biskupov Slovenska pricestuje na oficiálnu návštevu Slovenskej republiky kardinál Pietro Parolin, štátny sekretár Svätej stolice. Pri tejto príležitosti mu vedúci Slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu - Vatican News otec Martin Jarábek položil zopár otázok.Kardinál Parolin pricestuje pri príležitosti 30. výročia obnovenia diplomatických vzťahov medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou, 1160. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie, 20. výročia návštevy svätého Jána Pavla II. na Slovensko a druhého výročia návštevy pápeža Františka na Slovensku. V dňoch 14. – 16. septembra Vatikánsky štátny sekretár navštívi Bratislavu, Šaštín, Košice a Klokočov.Eminencia čo očakávate od návštevy Slovenska?Táto návšteva bola plánovaná už tri roky. Z rôznych dôvodov bola odložená a mohla sa uskutočniť až teraz. Prozreteľne sa však zhoduje s tromi výročiami, a to 20. výročím blahorečenia biskupa Vasiľa Hopka a sestry Zdenky Schelingovej, 30. výročím obnovenia diplomatických vzťahov medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou a 1160. výročím príchodu svätých bratov Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Zároveň si pripomíname 2. výročie apoštolskej cesty pápeža Františka do tejto krajiny, ktorá sa konala práve v tomto mesiaci, od 12. do 15. septembra 2021. Aj preto bol zvolený tento dátum, hoci je blízko nečakaného vypísania volieb na Slovensku na 30. septembra. Hlavným cieľom je zdieľať vieru cirkevných spoločenstiev, posilniť ich spoločenstvo, obnoviť posolstvo, ktoré Svätý Otec zanechal počas apoštolskej návštevy, spoločne sa modliť k Panne Márii na sviatok Sedembolestnej Panny Márie, národnej patrónky, za krajinu a za veľké úmysly, ktoré sú blízke pápežovmu srdcu, predovšetkým za mier. Súčasťou cesty sú aj momenty dialógu s úradmi krajiny a zdieľania s občianskou spoločnosťou s cieľom posilniť spoluprácu medzi Svätou stolicou a Slovenskom, aby sa podporili hodnoty, ako sú sociálna spravodlivosť, solidarita, bratstvo a mier.Slovensko je malá krajina, čo môže ponúknuť svetu?Zdá sa mi, že nedávna cesta pápeža Františka do Mongolska nám jasne ukázala, že pri posudzovaní významu a vplyvu nejakej skutočnosti by sme sa nemali obmedzovať na čísla alebo veľkosť. To isté platí aj pre Slovensko. Jeho malá veľkosť mu nebráni v tom, aby mimoriadne významne prispelo k svetu a jeho premene, čo súvisí s jeho bohatou históriou, kultúrou, kresťanským dedičstvom, oddanosťou duchovným hodnotám a podporou vzájomného rešpektu a občianskeho a náboženského spolužitia.Svätí Cyril a Metod sú veľkým príkladom inkulturácie a synodality, ako najlepšie využiť ich posolstvo v súčasnosti?Misia svätých Cyrila a Metoda, známych ako „Otcov slovanských národov“, a svätého Gorazda, ich prvého žiaka a Metodovho nástupcu na biskupskom stolci, nám ponúka mimoriadne svedectvo o tom, ako sa kresťanstvo môže úspešne integrovať do rôznych kultúr, čo je pojem známy práve ako „inkulturácia“.Zdá sa mi, že z takéhoto svedectva vyplývajú dôležité aspekty pre našu dobu, ako napríklad ocenenie rozmanitosti v jednote, vzájomný rešpekt, potreba medzikultúrneho a medzináboženského dialógu atď. To sú piliere, na ktorých možno budovať mierovú a inkluzívnu spoločnosť. Predovšetkým by som však zdôraznil snahu preložiť obsah našej viery do jazyka prístupného súčasníkom a predovšetkým mladým generáciám. To všetko si vyžaduje veľkú schopnosť vzájomne sa počúvať, čo je cesta synodality, na ktorú nás viedol pápež František.V Bratislave, Šaštíne a Klokočove sa budú konať rôzne slávnosti, nakoľko je pre život cirkvi dôležité stretávať sa v modlitbe a potom konať vo svete?Radosť z účasti na liturgických sláveniach som už zažil počas cesty Svätého Otca na Slovensko. Bol to silný a duchovne naplený zážitok! Bude veľmi pekné zopakovať si to: veľké, živé, modlitebné, nábožné zhromaždenia, oslavujúce svoju vieru a živiace ju počúvaním Božieho slova, účasťou na sviatostiach, predovšetkým na Eucharistii, a úctou k Panne Márii, ktorá má v ľudovej zbožnosti slovenského národa osobitné miesto.Pevne dúfam, že nás bude veľa v Bratislave, v Šaštíne a v Klokočove, aby sme sa modlili, a všetkých pozývam k účasti, aby sme posilnili svoje priľnutie k Pánovi, svoju lásku k nemu a našli hlboké dôvody našej angažovanosti vo svete, lásky k blížnemu, sociálnej spravodlivosti a služby druhým, aby Cirkev mohla byť naozaj svetlom pre všetkých a premeniť spoločnosť kvasom evanjelia.Martin Jarábek - Vatikán
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024