Program a pokyny k rozlúčke s kard. Tomkom v Bratislave a v Košiciach

TK KBS, ba, ke; ml | 11. 08. 2022 08:30Foto: Vatican Media

Bratislava/Košice 11. augusta (TK KBS) Vo Vatikáne sa dnes rozlúčia so slovenským kardinálom Jozefom Tomkom. Emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov zomrel v pondelok vo svojom byte v Ríme vo veku 98 rokov.Pohrebnej svätej omši v Bazilike sv. Petra v Vatikáne bude predsedať dekan kardinálskeho kolégia kard. Giovanni Battista Re. Obrad poslednej rozlúčky a odporúčania do Božích rúk na konci svätej omše vykoná pápež František.Po obradoch prevezú lietadlom pozostatky kardinála Tomka na Slovensko. Pochovaný bude v utorok 16. augusta v košickej Katedrále sv. Alžbety. Prinášame program rozlúčky s kardinálom Tomkom v Bratislave a v Košiciach. PROGRAM V RÍME:Štvrtok 11. augusta 2022:

- 11:00 Posledná rozlúčka vo Vatikáne 

Vatikán, Bazilika sv. Petra, Oltár katedryPriamy prenos: TV LUX, Rádio LUMEN, RTVS a TA3Keďže bolo želaním kardinála Tomka, aby miesto posledného odpočinku mal v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach, bude vo štvrtok popoludní prevezený na Slovensko. Privezú ho lietadlom na Letisko M. R. Štefánika v Bratislave. PROGRAM V BRATISLAVE:Štvrtok 11. augusta 2022:Popoludní - prevoz pozostatkov kardinála Jozefa Tomka na Slovensko 

Rím / Letisko M. R. Štefánika, Bratislava 

Piatok 12. augusta 2022:- 9:00 - 12:00 Verejné uctenie pozostatkov kardinála Jozefa Tomka

- 12:00 Svätá omša za dušu zosnulého kardinála Jozefa Tomka (celebruje predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský) 

Katedrála sv. Martina, BratislavaPriamy prenos: TV LUX (11:00 nekomentovaný priamy prenos z katedrály / 12:00 svätá omša)Sobota 13. augusta 2022:

- 9:00 - 12:00 Verejné uctenie pozostatkov kardinála Jozefa Tomka

- 12:00 Svätá omša za dušu zosnulého kardinála Jozefa Tomka (celebruje predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský)

Katedrála sv. Martina, BratislavaPriamy prenos: TV LUX (11:00 nekomentovaný priamy prenos z katedrály / 12:00 svätá omša)Popoludní - prevoz pozostatkov kardinála Jozefa Tomka do Košíc.Zároveň prinášame odpovede na najčastejšie otázky veriacich (a médií):- Bude k dispozícii kondolenčná kniha? Bratislavská arcidiecéza informuje, že v katedrále bude verejnosti k dispozícii kondolenčná kniha.- Je povolené na miesto priniesť kytice alebo vence?Predovšetkým odporúčame prinesenie "duchovných kytíc" vo forme modlitieb a prosieb o večné šťastie otca kardinála v nebeskom domove ako aj obetovanie osobnej účasti na svätej omši a na svätom prijímaní. Keďže otec kardinál bol emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov, veriaci môžu podľa vlastného uváženia podporiť niektorú z katolíckych misií vo svete. Priamo v katedrále osobitná zbierka nebude.- Bude počas verejného uctenia pozostatkov zosnulého kardinála Tomka nejaký duchovný program?V piatok o 9:00, o 10:00 a v sobotu o 9:00, o 10:00 a o 11:00 sa bude konať niektorá z modlitieb pri zomrelom z pohrebných obradov, prípadne zvyčajná modlitba svätého ruženca pred svätou omšou). Pred svätými omšami bude tradičné vysluhovanie sviatosti zmierenia.- Kto bude sláviť sväté omše?Sväté omše bude ako hlavný celebrant celebrovať Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita. V sobotu už avizovali koncelebráciu žilinský biskup Mons. Tomáš Galis a Mons. Vladimír Fekete, biskup Apoštolskej prefektúry Azerbajdžan.Zdroj: Bratislavská arcidiecézaPROGRAM V KOŠICIACH:

Kosice, Tomko, program, plagat

Sobota 13. augusta 2022:

- 19:00 Prinesenie ostatkov kardinál Jozefa Tomka do Kaplnky sv. MichalaNedeľa 14. augusta 2022:

- 16:00 Vystavenie ostatkov k osobnému ucteniu v tichej modlitbe, katedrála

- 17:15 Modlitba posvätného ruženca

- 18:00 Vešpery a panychída

- 21:00 Presun ostatkov do Kaplnky sv. MichalaPondelok 15. augusta 2022:

- 9:00 Vystavenie ostatkov k osobnému ucteniu v tichej modlitbe, katedrála

- 10:00 Modlitba posvätného ruženca

- 12:00 Presun ostatkov do Kaplnky sv. Michala, možnosť uctenia si ostatkov v kaplnkeUtorok 16. augusta 2022:

- 7:00 Vystavenie ostatkov k osobnému ucteniu v tichej modlitbe, katedrála

- 9:00 Modlitba posvätného ruženca, ukončenie vstupu do katedrály pre verejnosť 

- 11:00 Pohrebná svätá omša (hlavný celebrant kardinál Dominik Duka, emeritný pražský arcibiskup)Upozornenie na zmenu liturgického programu v Katedrále sv. Alžbety v KošiciachNedeľa 14. augusta 2022:

Sväté omše budú o 6:00 7:30 9:00 (lat.) 10:30 12:00 (maď.) a 15:00.

Sv. omša o 18:00 NEBUDE!Pondelok 15. augusta 2022:

Sväté omše budú o 6:00 7:00 8:00 a 18:00.

Sväté omše o 11:30 a 15:00 NEBUDÚ!Utorok 16. 8.2022

Sväté omše budú o 11:00 (pohrebné obrady) a o 18:00.

Sväté omše o 6:00 7:00 a 15:00 NEBUDÚ!Ďalšie organizačné pokyny:- Autobusy prichádzajúce do Košíc môžu cestujúcich vyložiť priamo na Autobusovej stanici v Košiciach, odkiaľ je do katedrály pešo 10 min.- Zaparkovať autobusy bude možné na parkovisku Košickej futbalovej arény na ulici Pri prachárni 13. Vyzdvihnutie veriacich po pohrebných obradoch bude možné taktiež na autobusovej stanici, na mieste výstupu. Prosíme o určenie zodpovedných za celé skupiny autobusov, aby boli v kontakte s vodičmi a odchod skupiny efektívne manažovali.- Pre osobnú dopravu je pripravený Parkovací dom pri Steel Aréne.- Na poslednú rozlúčku s kardinálom Jozefom Tomkom nie je pre širokú verejnosť potrebná registrácia vopred. Výnimku tvorí účasť novinárov a médií, kde je potrebná akreditácia vopred.- Využite priestor na osobnú modlitbu a vzdanie úcty v nedeľu alebo v pondelok. V tieto dni bude v zadnej časti katedrály umiestnená kondolenčná kniha, kde bude možné zanechať odkaz.- V utorok, v deň pohrebu, bude možné do katedrály vstúpiť a uctiť si ostatky kardinála Jozefa Tomka od 7:00 do 9:00. Prosíme o rešpektovanie pokynov usporiadateľov a plynulý pohyb, aby sa k ucteniu dostali všetci, ktorí budú chcieť. Po uctení ostatkov si nájdete príslušné miesto v katedrále alebo vonku pred Urbanovou vežou, kde bude možné sledovať pohrebné obrady na veľkoplošnej obrazovke.- Kňazi si prinesú vlastnú albu a štólu. Pripraviť sa budú môcť v nádvorí Arcibiskupského úradu. Rehoľníci a rehoľníčky budú mať v Katedrále svoje vyhradené miesto. V katedrále, prosím, zaujmite vyhradené miesto najneskôr do 10:30 (kvôli priamemu prenosu a účasti najvyšších ústavných činiteľov). Liturgický sprievod z Arcibiskupského úradu budú tvoriť kardináli, biskupi, generálni vikári, kanonici a kúria.- Kvety a vence budú preberať usporiadatelia vpredu.- Počas smútočného obradu bude zabezpečená zdravotná služba, požiarna ochrana a toalety. Dodržiavajte, prosíme, pitný režim (z vlastných zásob). V prípade zdravotného alebo bezpečnostného problému sa obráťte na najbližšieho usporiadateľa.- V katedrále a v jej blízkosti je zakázaná propagácia akýchkoľvek politických strán a subjektov (slovom, reklamnými predmetmi, oblečením, vlajkami, transparentmi) a iných komerčných subjektov. Do katedrály je zakázané vnášať akékoľvek nebezpečné predmety, ktoré by mohli byť považované za zbrane. Je zakázaný vstup so psom.- Platí tu prísny zákaz fajčenia, požívania alkoholických nápojov a omamných látok. Osobám pod vplyvom alkoholu a omamných látok nebude umožnený vstup do katedrály.V prípade porušenia ktoréhokoľvek z vyššie uvedených zákazov môže byť návštevník vyvedený z miesta konania podujatia. Organizátor si vyhradzuje právo vyzvať osobu, ktorá nedodržiava tieto pravidlá, na opustenie katedrály.- Organizátor nenesie zodpovednosť za osobné škody, stratu a zranenia vzniknuté na podujatí, ak boli spôsobené nedbalosťou návštevníka alebo nepredvídateľným správaním iných návštevníkov a tretích osôb.- Dokumentovanie obradov a následné spracúvanie audiovizuálnych materiálov je oprávneným záujmom organizátora.Účastník berie na vedomie, že celý obrad bude naživo vysielaný vo viacerých médiách, budú zhotovované audiovizuálne záznamy a poskytuje svoj výslovný súhlas s tým, že fotografie, filmy alebo audio a videozáznamy s jeho osobou, ktoré sú zhotovené počas obradov, môžu byť použité prostredníctvom akejkoľvek súčasnej alebo budúcej technickej metódy, a to bez peňažnej náhrady a časového obmedzenia.Zdroj: Košická arcidiecéza
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023