Predsedovia kresťanských cirkví a židovských obcí píšu list premiérovi

TK KBS, ml; pz | 02. 02. 2022 08:34Bratislava 2. februára (TK KBS) Predseda Ekumenickej rady cirkví v SR Ivan Eľko, predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR Richard Duda a predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský napísali list predsedovi vlády SR Eduardovi Hegerovi. List prinášame v plnom znení.-Vážený pán premiér,obraciame sa na Vás v mene kresťanských cirkví a židovských náboženských obcí. Na celom území Slovenska, oproti ostatným krajinám EU, je v dôsledku opatrení proti šíreniu koronavírusu dlhodobo znemožnená účasť na bohoslužbách pre veriacich, ktorí nespĺňajú tzv. kritérium OP.Kvôli hroziacemu kolapsu slovenského zdravotníctva sme pred Vianocami a Chanukou toto nariadenie zobrali na vedomie. Z dlhodobého hľadiska sa však pre bohoslužby javí ako neudržateľné: zatiaľ čo štát neplánuje pre svojich obyvateľov nariadiť očkovaciu povinnosť, de facto ju naďalej ukladá ako podmienku veriacim pre návštevu slávení. A od duchovných vyžaduje, aby ňou limitovali účasť.Prosíme, dovoľte nám vyjadriť, že bohoslužby sú pre nás esenciálnou súčasťou prejavu viery. Zároveň sme v okolnostiach pandémie nezachytili, že by významným spôsobom prispievali k šíreniu nákazy. Aj preto Vás chceme spoločne požiadať, aby sa pri tvorbe protipandemických opatrení vzhľadom na bohoslužby vychádzalo zo skutočnosti, že pre veriacich je účasť na nich principiálna: patria ku kľúčovým, nenahraditeľným potrebám duchovného života.S veľkým rešpektom a samozrejmou úctou, ktorú máme k rozličným druhom  tzv. hromadných podujatí, dovoľte nám vyjadriť presvedčenie, že bohoslužby nemožno natrvalo radiť medzi ne, ani v tzv. pandemických okolnostiach. Ak teda príslušné vyhlášky a opatrenia štátnych inštitúcií pravidelne pamätajú na tzv. esenciálne prevádzky (potraviny, drogérie, atď.), do ktorých sa pri dodržaní prísnych pravidiel umožňuje vstup aj neočkovaným, prosíme vás, aby z hľadiska duchovného života spojeného s náboženským vyznaním - ktoré patrí k základným právam a slobodám definovaným aj v Ústave SR - boli za obdobné, teda esenciálne, pokladané i bohoslužby.Ochranu života a zdravia všetkých ľudí pokladáme za našu povinnosť. Aj preto sa dlhodobo usilujeme spolupracovať s verejnými inštitúciami a predstaviteľmi na zvládnutí situácie. Pravdaže, sme vždy ochotní prijímať primerané pravidlá a opatrenia, a budeme naďalej napomáhať pokoju, nabádať k spolupatričnosti a povzbudzovať k vzájomnej pomoci. Prosíme Vás o pochopenie našej situácie a o dobré rozhodnutia, ktoré povedú k väčšiemu spoločnému dobru pre Slovensko.Ivan Eľko

Predseda Ekumenickej rady cirkví v SRRichard Duda

Predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SRStanislav Zvolenský

Predseda Konferencie biskupov Slovenska Spoločný list odovzdal predsedovi vlády pri osobnom stretnutí Mons. Stanislav Zvolenský._Fotografie (zdroj: Úrad vlády SR)

https://we.tl/t-5iWZPAcOXeK správe bolo vydané audio:

https://audio.tkkbs.sk/mp3/1643734834.mp3
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022