Akreditácia novinárov na návštevu pápeža bude uzatvorená 31. augusta

TK KBS, ml; pz | 25. 08. 2021 14:40Bratislava 25. augusta (TK KBS) Organizátori návštevy pápeža Františka na Slovensku (12. - 15. septembra 2021) upozorňujú médiá, že pre zvýšený záujem zo strany domácich i zahraničných médií, uzavrú akreditáciu k 31. augustu 2021. Pôvodný termín bol 5. septembra 2021. Akreditácia je udeľovaná na základe registrácií podaných cez elektronický formulár, ktorý je k dispozícii v slovenskom aj v anglickom jazyku. SLOVENSKÁ VERZIA 

https://www.navstevapapeza.sk/sk/akreditaciaANGLICKÁ VERZIA 

https://www.navstevapapeza.sk/en/accreditationOdpovede na otázky súvisiace s akreditáciou možno získať na adrese: media@navstevapapeza.sk (u koordinátora návštevy zo strany KBS pre masmédiá - Martina Kramaru).Pápež František pricestuje na návštevu Slovenska od 12. do 15. septembra 2021. Na Slovensku navštívi Bratislavu, Prešov, Košice a Šaštín. Pastoračná cesta sa nesie v znamení motta "S Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom". Bližšie informácie o nej sa nachádzajú na oficiálnej stránke návštevy www.navstevapapeza.sk.

Accreditation of journalists for the visit of the Holy Father will be closed on August 31Bratislava, August 25 (TK KBS) The organizers of Pope Francis' visit to Slovakia (September 12 - 15, 2021) are informing the media that due to increased interest from side of domestic and foreign media the accreditation will be closed on August 31, 2021. The original deadline was September 5, 2021. Accreditation is given on the basis of registrations submitted through an electronic form which is available in Slovak and English language.SLOVAK VERSION https://www.navstevapapeza.sk/sk/akreditacia

ENGLISH VERSION https://www.navstevapapeza.sk/sk/accreditationAnswers to questions related to accreditation can be obtained at: media@navstevapapeza.sk (at the coordinator of the visit from side of Conference of Slovak Bishops for mass media - Martin Kramara).Pope Francis will arrive for the visit of Slovakia from September 12 to 15, 2021. In Slovakia he will visit Bratislava, Prešov, Košice and Šaštín. The pastoral visit is marked by the motto "With Mary and Joseph on the way to Jesus". More information about it is offered on the official website of the visit www.navstevapapeza.sk.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021