Prajem Rómom, aby boli požehnaním pre svet, píše arcibiskup Bober

TK KBS, bbo, ml; pz | 08. 04. 2021 17:53Bratislava/Košice 8. apríla (TK KBS) Medzinárodný deň Rómov, ktorý si dnes pripomíname, je podľa košického arcibiskupa metropolitu Mons. Bernarda Bobera príležitosťou k pripomenutiu si vzájomného spolužitia, bohatosti  rómskej kultúry, jej tradícií a dejín, ako aj jej vplyvu na oblasť hudby, divadla a tanca majoritných kultúr národov Európy. „Dnešným dňom chcem upozorniť aj na problémy, ktorým Rómovia čelia, a povzbudiť zodpovedných k ochrane a podpore ľudských práv, a k prevencii diskriminácie,“ uviedol predseda Rady KBS pre Rómov a menšiny. Jeho vyjadrenie prinášame v plnom znení.Predseda Rady KBS pre Rómov a menšiny Mons. Bernard Bober k Medzinárodnému dňu RómovMedzinárodný deň Rómov je príležitosťou k pripomenutiu si vzájomného spolužitia, bohatosti  rómskej kultúry, jej tradícií a dejín, ako aj jej vplyvu na oblasť hudby, divadla a tanca majoritných kultúr národov Európy. Dnešným dňom chcem upozorniť aj na problémy, ktorým Rómovia čelia, a povzbudiť zodpovedných k ochrane a podpore ľudských práv, a k prevencii diskriminácie.Katolícka cirkev vidí dar a požehnanie v každom človeku a prostredníctvom služby konkrétnych ľudí – kňazov, rehoľníčok a rehoľníkov, laikov, dobrovoľníkov, ako aj zamestnancov charity, komunitných, pastoračných a krízových centier,  pomáha tým, ktorí to najviac potrebujú.Častokrát sa stávajú naši misionári spolu s rómskou komunitou, ktorú duchovne sprevádzajú, vylúčení či nepochopení majoritnou spoločnosťou. Spolu s apoštolom Pavlom môžu povedať „Pre slabých som sa stal slabým“, pre Rómov som sa stal akoby Rómom. Naši pracovníci vidia v srdciach a životoch Rómov veľký potenciál, a rómskym bratom i sestrám ho pomáhajú objaviť a zveľadiť. Pastoračná starostlivosť našich misionárov odhaľuje našim Rómom ich dôstojnosť a hodnotu, ktorú majú v Bohu, a ktorej uvedomenie zlepšuje ich životy v oblasti vzdelania, vzťahov, zamestnanosti i zdravia.Okrem duchovnej služby sprevádzajú naši misionári rómskych mladých ľudí, deti, ale aj celé rodiny v ich každodenných problémoch, vo voľnočasových a umeleckých aktivitách, vychovávajú ich k manželstvu a rodičovstvu, učia zodpovednosti a dobrým medziľudským vzťahom, motivujú k štúdiu, pomáhajú nájsť prácu, často zabezpečujú aj humanitnú pomoc. Okrem premeny sŕdc a kvalitatívnych zmien v životoch Rómov, vyrastajú vďaka duchovnej službe medzi Rómami aj prirodzené autority, ktoré dokážu inspirovať ďalších.Pri príležitosti Medzinárodného dňa prajem našim Rómom, aby si boli vedomí svojej hodnoty a aby boli prínosom a požehnaním pre svet.  Ďakujem všetkým za službu v marginalizovaných rómskych komunitách, ako aj Rómom, ktorí sa už vydali na cestu konverzie a svojím životom sú príkladom pre iných. Mons. Bernard Bober

košický arcibiskup metropolita

predseda Rady KBS pre Rómov a menšiny
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021