Stanovisko predsedov KBS, ERC a ÚZZNO k pripomienkovaniu zákonov

TK KBS, szv, mkl, iri; ml | 22. 01. 2019 16:50Bratislava 22. januára (TK KBS) Predseda Konferencie biskupov Slovenska, Ekumenickej rady cirkví a Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v Slovenskej republike prijali stanovisko k pripomienkovaniu zákonov. Stanovisko Stanislava Zvolenského, Miloša Klátika a Igora Rintela prinášame v plnom znení.

- -

Stanovisko predsedov KBS, ERC a ÚZZNO k pripomienkovaniu zákonov

Občania Slovenskej republiky, ktorí sú členmi cirkví a náboženských spoločností, majú svojimi hodnotovými postojmi v každej oblasti života napomáhať rozvoju spoločnosti. Sem patrí aj pripomienkovanie zákonov a iných významných dokumentov. Cirkvám a náboženským spoločnostiam záleží, aby sa schvaľovali spravodlivé zákony: rešpektovala náboženská sloboda, ľudská dôstojnosť každého človeka; vytvárali sa vhodné podmienky pre rozvoj rodín a manželstiev; rešpektovali kultúrne a duchovné tradície obyvateľov SR. Pre cirkvi a náboženské spoločnosti sú osobitne dôležité oblasti školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva. Konferencia biskupov Slovenska, Ekumenická rada cirkví a Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike aj doteraz komunikovali a hľadali spoločné postoje v kľúčových otázkach.

Z týchto dôvodov pokladáme za primerané, aby sa Konferencia biskupov Slovenska a Ekumenická rada cirkvi, prostredníctvom ktorej môžu svoje stanoviská komunikovať všetky ostatné cirkvi a náboženské spoločnosti, stali povinne pripomienkujúcimi subjektmi, a tak prispievali k spoločnému dobru všetkých obyvateľov Slovenskej republiky.

V Bratislave, 22. januára 2019

Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita, predseda KBS
Miloš Klátik, emeritný generálny biskup ECAV, predseda ERC v SR
Igor Rintel, predseda UZZNO v SR

- -

[back]


(C) TK KBS 2003 - 2019