Predsedovia COMECE a CEC vydali spoločné posolstvo na Turíce

TK KBS, com, msp, ml; pz | 26. 05. 2023 15:45Foto: comece.eu

Brusel 26. mája (TK KBS) Pri príležitosti svätodušných sviatkov a vzhľadom na dôsledky vojny na Ukrajine, ktorá má za následok hrozné fyzické, materiálne a duchovné utrpenie, Mons. Mariano Crociata a Rev. Christian Krieger, predsedovia Komisie biskupských konferencií Európskej únie (COMECE) a Konferencie európskych cirkví (CEC), vydali v piatok 26. mája 2023 nasledujúce posolstvo:

Od vyliatia Ducha Svätého na apoštolov v deň Turíc, na päťdesiaty deň po Pánovom zmŕtvychvstaní, Duch oživuje a vedie cirkvi a posilňuje a motivuje kresťanské spoločenstvá aj jednotlivých kresťanov.Rovnako ako prvotné kresťanské spoločenstvo hľadalo odpovede na problémy, ktorým čelilo, tak aj dnes kresťania zápasia s výzvami sveta, ktorý je hlboko zranený násilím, nerovnosťou a rozdelením. Pokým zúri brutálna vojna proti Ukrajine, pokračuje aj humanitárna kríza. Na povrch vychádzajú sociálne a politické dôsledky zároveň s ekonomickou nerovnosťou, ktoré odhaľujú polarizáciu a roztrieštenosť našich spoločností.Avšak podobne ako boli učeníci prvotnej Cirkvi naplnení Duchom Svätým (Sk 2,4), tak sú aj dnešní kresťania naplnení a vedení Duchom. Život Cirkvi sa prejavuje v pôsobení Ducha, ktorý sa zjavuje v Kristovom tele a na spoločnej ceste Božieho ľudu. Boží ľud v modlitbe, dôverujúc Duchu Svätému a kráčajúc spoločne ako kresťania, získava hlbšie pochopenie evanjelia a zapája sa do služby zmeny v prospech spravodlivého, pokojného a nádejeplného sveta. Znaky Božieho Ducha, ktorý žije a pôsobí v našich životoch, sa prejavujú napríklad v podpore utečencov zo strany cirkví. Týmto spôsobom cirkvi reagujú na humanitárne potreby na Ukrajine, vyjadrujú solidaritu s obeťami tejto tragickej vojny a aktívne pracujú pre mier na kontinente.Keď sa tento rok pripravujeme na slávenie Turíc, buďme otvorení prijať Ducha Svätého (Jn 20, 22), ktorého moc môže uzdraviť a zmieriť ľudstvo a premeniť spoločnosť. Modlime sa za spravodlivosť a pokoj a spoločne sa pokorne a s nádejou zverme Božiemu Duchu, ktorý všetkých premieňa a zmieruje.Nech ten istý Duch osvieti myseľ tých, ktorí smerujú k násiliu, a nech im „dá srdce z mäsa“ (Ez 36, 26). Nech sú nohy všetkých vedené po ceste spravodlivosti, pravdy, zmierenia a pokoja. Nech posolstvo Turíc hľadať jednotu v rozmanitosti inšpiruje aj tých, ktorí nesú politickú zodpovednosť v Európe, aby ich rozhodnutia viedla múdrosť, čestnosť a súcit v službe spoločného dobra všetkých.Ako predsedovia COMECE a CEC povzbudzujeme aj k modlitbám za naše spoločné svedectvo a prácu pre dobro európskeho projektu. CEC bude mať o niekoľko týždňov svoje plenárne zhromaždenie v Talline a bude si voliť svojho nového predsedu a správnu radu. COMECE malo svoje plenárne zhromaždenie pred niekoľkými týždňami v Ríme a zvolilo si nové predsedníctvo a stály výbor na nasledujúcich päť rokov. Modlime sa, aby nás všetkých Duch viedol a osvietil, aby sme dokázali rozlišovať a zapojiť sa do životodarnej činnosti v celej Európe a vo svete.Všetkým prajeme požehnané svätodušné sviatky!Mons. Mariano Crociata

predseda COMECERev. Christian Krieger

predseda CECZdroj: COMECE / Preložila: Mária Spišiaková
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024