Medzinárodný eucharistický kongres v Quite predstavil logo a hymnu

TK KBS, VaticanNews; rp | 24. 05. 2023 09:07Foto: Vatican Media

Vatikán 24. mája (VaticanNews) „Bratstvo na uzdravenie sveta“ to je téma 53. medzinárodného eucharistického kongresu v ekvádorskom Quite. Ekvádorská biskupská konferencia predstavila 10. mája oficiálnu hymnu a logo, v ktorom sú symboly kríža, srdca, hostie a hlavného mesta krajiny.53. medzinárodný eucharistický kongres sa bude konať v dňoch 8. do 15. septembra 2024 a vyvrcholí slávením „Statio orbis“. Téma „Bratstvo na uzdravenie sveta“ je inšpirovaná z evanjeliových slov „Vy všetci ste bratia“ (Mt 23, 8) a pripomína súčasnú synodálnu skúsenosť Cirkvi povolanej stať sa bratským miestom začlenenia, spoločnej spolupatričnosti a hlbokej pohostinnosti.V súvislosti s prípravami boli okrem predstavenia hymny a loga spustené i webové stránky Prípravného výboru i Pápežského výboru pre medzinárodné eucharistické kongresy.V logu sú symboly kríž, srdce, hostia a mesto QuitoAko vysvetľuje správa spomínaného pápežského výboru, Kristov kríž vstupuje do tela sveta, aby zahojil rany otvorené hriechom: neposlušnosť voči Bohu, zneužívanie blížneho a vykorisťovanie stvorenia. Je to nová os dejín. Tam, kde ľudstvo vyložilo najväčšie násilie na Božieho Baránka, práve tam Boh vylial svoju lásku s nadbytkom: v znameniach vody a krvi, ktoré vytryskli z otvoreného boku Krista na kríži. Ukrižovaný je Vzkriesený. S otvorenou náručou objíma všetkých ako bratov zmierených s Otcom.Otvorené Srdce Krista na kríži je prameňom lásky, ktorá robí všetko novým. Jeho rana už nevyžaruje smrť, ale je zdrojom života a zmierenia. Preto sú otvorené rany Zmŕtvychvstalého novými ranami lásky, ktoré tu a teraz liečia všetky ešte stále otvorené rany nenávisti, nepriateľstva, násilia a smrti.Hostia odkazuje na Eucharistiu, ktorá je vrcholom a zdrojom celého kresťanského života. Svetlo Eucharistie dáva dejinám ľudstva nový smer, pretože Boh naďalej zhromažďuje svoj ľud od východu až po západ, zhromažďuje ho okolo Slova života a živého Chleba, ktorý zostúpil z neba. Eucharistia je putom bratstva: tam, kde nás hriech vylučuje ako bratov, nás eucharistické slávenie zhromažďuje pri jednom stole ako deti toho istého Otca.Napokon je v logu mesto Quito, mesto uprostred sveta, ktoré sa nachádza na nultej zemepisnej šírke, ktoré rozširuje svoj stan, aby sa stalo obrovským eucharistickým mestom, kam sme všetci pozvaní k účasti na tomto veľkom sne o bratstve vykúpenom a uzdravenom dokonalou Kristovou láskou, tou láskou, ktorá všetko prekoná, láskou, ktorá nám v tomto súčasnom svete pomáha uvedomiť si, že „my všetci sme bratia“.Miroslava Holubíková

[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023