Kardinál Tagle bude sláviť omšu pri sv. Filoméne aj za účasti Slovákov

TK KBS, VaticanNews; rp | 23. 05. 2023 07:38Vatikán 23. mája (VaticanNews) Vo štvrtok 25. mája, v deň kedy si pripomíname výročie objavenia pozostatkov svätej Filomény v katakombách sv. Priscilly v Ríme, bude pro-prefekt Dikastéria pre evanjelizáciu kardinál Luis Antonio Tagle sláviť svätú omšu o 18:00 vo svätyni svätej Filomény.Ako informoval Mons. Giuseppe Autorino, rektor svätyne a duchovný vedúci Arcibratstva svätej Filomény, začiatkom mája pápež František požehnal milostivú sochu svätej Filomény vo Vatikáne, a povedal:„Svätá Filoména bola ochrankyňou svätého Jána Mária Vianneya, svätého arského farára, ktorý je patrónom všetkých kňazov. Aj my, kňazi, sa jej zverujeme, aby sme dosiahli svätosť“.Svedectvo zázračného uzdraveniaZázračné uzdravenie blahoslavenej Paulíny Jaricotovej zo smrteľnej choroby je známe ako „veľký zázrak z Mugnana“: Paulína Jaricotová, trpela vážnym ochorením, bola ochrnutá a zomierala, vydala sa však na púť do svätyne v Mugnano del Cardinale, kam ju priviezli na vozíku 8. augusta 1835. Podľa niektorých svedkov sa zdalo, že je už mŕtva. Dva dni zostala v modlitbe pred oltárom s telom svätej Filomény. Dňa 10. augusta počas požehnania Najsvätejšou sviatosťou mala pocit, že je uzdravená; vstala a chodila bez opory. Invalidný vozík, na ktorom ju priviezli je dodnes vo svätyni.Uzdravenie blahoslavenej Paulíny Jaricotovej nazývame Veľkým zázrakom z Mugnana, jednak preto, že pápež Gregor XVI, ktorý bol jeho svedkom, ho vyhlásil za zázrak prvého stupňa; jednak preto, že bolo bezprostredným dôvodom, prečo bol v Cirkvi obnovený sviatok svätej Filomény, a napokon preto, že viac ako ktorýkoľvek iný zo zázrakov vykonaných v Mugnane poslúžil na to, aby sa meno svätej Filomény stalo známym široko-ďaleko.Svätý Otec František poveril kardinála Luisa Antonia Tagleho, pro-prefekta Dikastéria pre evanjelizáciu národov, aby predsedal slávnosti blahorečenia ctihodnej Paulíny Márie Jaricotovej 22. mája 2022 vo francúzskom Lyone. Za ctihodnú bola vyhlásená pápežom svätým Ján XXIII. 25. februára 1963. Blahoslavená Paulína roku 1822 založila Dielo šírenia viery a neskôr Združenie živého ruženca. Bola priateľkou svätého Jána Vianneya, patróna kňazov, a obaja boli veľmi oddaní svätej Filoméne.Na slávnosti budú okrem veriacich z celého sveta aj členovia arcibratstiev z Filipín, Francúzska, Portugalska, Slovenska, Talianska a Škótska. Dňa 24. mája bude po svätej omši o 19.00 h prednáška na tému „Filoménska spiritualita v súčasnosti“ a 26. mája o 19.00 h sa uskutoční slávnosť zverenia sa svätej Filoméne.Martin Jarábek 
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024