Pápež vyzval, nezabudnúť na pacientov s malomocenstvom

TK KBS, VaticanNews, ru, rp; pz | 23. 01. 2023 13:09Foto: Vatican Media

Vatikán 23. januára (VaticanNews) Pápež František poslal pozdravné posolstvo účastníkom druhého vatikánskeho sympózia venovaného boju proti Hansenovej chorobe. Medzinárodné stretnutie pod záštitou Úradu poskytovania integrálneho ľudského rozvoja sa koná 23. a 24. januára v Patristickom inštitúte Augustinianum.Svätý Otec vyjadruje vďaku účastníkom sympózia za starostlivosť o chorých na malomocenstvo, na ktorých spoločnosť často zabúda a odmieta: „Ste ako milosrdný Samaritán, ktorý sa skláňa, aby uzdravil tých najslabších a prinavrátil im porušené práva a dôstojnosť.“Sympózium sa koná v predvečer 70. svetového dňa lepry, ustanoveného Raulom Follerom, s cieľom upozorniť verejnosť na vážnu chorobu, ktorú mnohí považujú za porazenú, poznamenáva pápež a vyjadruje obavu, že človek môže zabudnúť nielen na chorobu, ale aj na ľudí. Malomocenstvo je jednou z najstarších chorôb v dejinách ľudstva a aj dnes jej „stigma“ vedie k vážnemu porušovaniu ľudských práv v rôznych častiach sveta. „Napriek všetkému pokroku, ktorý sme dosiahli, sme stále „negramotní“, pokiaľ ide o sprevádzanie, starostlivosť a podporu najslabších a najzraniteľnejších členov rozvinutých spoločností. Sme zvyknutí odvracať zrak, prechádzať sa a ignorovať situácie, pokiaľ sa nás priamo netýkajú,“ uvádza pápež. Na týchto našich bratov a sestry nesmieme zabúdať, rovnako ako nemôžeme ignorovať túto chorobu, ktorá, žiaľ, stále postihuje mnohých, najmä v tých najznevýhodnenejších sociálnych podmienkach.Podľa rímskeho biskupa je potrebné prehodnotiť moderné modely rozvoja, odsúdiť a pokúsiť sa odstrániť nimi spôsobenú diskrimináciu, čím sa vytvorí „inkluzívna spoločnosť, ktorá nikoho nenecháva na vedľajšej koľaji“. S ľuďmi trpiacimi malomocenstvom je potrebné účinnejšie spolupracovať, pristupovať k nim naplno ako k jednotlivcom, uznávať ich ako hlavných aktérov ich boja o život ako plnohodnotných členov spoločnosti, vyhlasuje Svätý Otec:„Vyjadrujem duchovnú blízkosť tým, ktorí trpia Hansenovou chorobou a pozývam ich, aby sa snažili tak, aby im nechýbala duchovná podpora a lekárska starostlivosť. Nech sú títo bratia a sestry zdrojom Dobrej zvesti pre kresťanské spoločenstvá.“V závere posolstva rímsky biskup žehná účastníkov sympózia a ubezpečil ich o modlitbách za nich, za malomocných, ich rodiny a za všetkých, ktorí sa o nich s láskou starajú.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023