Kardinál Parolin: „Mystika súdnictva“ bl. Rosaria Livatina

TK KBS, VaticanNews, zk; rp | 22. 01. 2023 16:13Relikvia - zakrvvená košeľa bl. Rosaria Livatina

Foto: Vatican Media

Rím 22. januára (VaticanNews) Kardinál Parolin vystúpil na konferencii v talianskom Senáte o blahoslavenom Rosariovi Livatinovi mladom sudcovi, ktorého na Sicílii zavraždila mafia v roku 1990. „Rosario Livatino bol úžasnou osobnosťou, príkladom pre dnešných sudcov“. Relikvia jeho zakrvavenej košele je na putovnej púti v Ríme od 14. do 21. januára.Ako zdôraznil kardinál Parolin, pri výkone spravodlivosti je dôležité postaviť človeka do centra, ako to robil Rosario Livatino(1952-1990), vôbec prvý sudca, ktorého Cirkev vyhlásila za blahoslaveného. Jeho beatifikácia sa konala v máji minulého roku v Agrigente na Sicílii.„Bol to čestný kresťan, ktorý vedel žiť svoju vieru až do krajnosti pri výkone tak mimoriadne citlivého povolania, akým je to sudcovské, pričom výklad a uplatňovanie spravodlivosti prispôsoboval kresťanským zásadám“, povedal kardinál Parolin o „obdivuhodnej osobnosti“ bl. Livatina.Sudca, ktorý spájal spravodlivosť s láskou k blížnemuLivatino dokázal spojiť spravodlivosť a lásku k blížnemu - to je dôležité posolstvo aj pre dnešných sudcov, poznamenal kardinál Parolin a dodal: „Predovšetkým ten rozmer, ktorým sa spravodlivosť stáva vykupujúcou, stavia človeka do centra a je tiež úsilím štátu i spoločnosti, aby sa podarilo napraviť všetkých, ktorí sa dostali do sféry delikvencie a kriminality“.Kardinál zdôraznil, že táto výnimočná postava blahoslaveného sudcu Livatina, ktorý zomrel ako mučeník, hoci ešte ani nedovŕšil 38 rokov, si zaslúži, aby bola osobitne predstavovaná mladým ľuďom. Kauza blahorečenia dokázala, že agrigentská mafia ho chcela zabiť preto, „aby sa postavila proti jeho dielu spravodlivosti preniknutého evanjeliom“. Ako upresnil vatikánsky štátny sekretár, kresťanský sudca Livatino ukázal, „že viera môže byť dušou a vodcom pri výkone spravodlivosti“. Rozhodnutie, pripomínal Livatino, je pre sudcu jednou z najťažších vecí, ale ak je veriaci, pomocou mu môže byť stretnutie s Bohom v modlitbe a pri čítaní evanjelia. Mladý sudca nám podáva „mystiku súdnictva“, ktoré sa „správnym vykonávaním svojich rozhodnutí stáva predĺžením Božieho konania“.Svojim vrahom odpustilKardinál Parolin tiež pripomenul, že mafiáni nevedeli vystáť „život viery a modlitby“ Rosaria Livatina a nazývali ho „svätuškárom“ a „fanatikom“. Bol to muž, ktorý keď nad nimi vynášal rozsudky, modlil sa za duše obetí mafiánskych vojen. Mafiáni „aj keď prejavujú úctu k svätým a Panne Márii, svojím konaním popierajú kresťanstvo“ a žijú „formou pohanstva oddaného modle peňazí“, skonštatoval vatikánsky štátny sekretár.Blahoslavený Livatino „vždy vedel uplatňovať cnosť odpustenia. Nikdy nezabúdal na blížneho v núdzi, aj keď ním bol väzeň. Pozeral na Krista „pamätal na to, že lásku kladie na prvé miesto, dokonca aj pred spravodlivosť“. Preto „veľmi trpel pri trestnom odsúdení obžalovaného“. Podobne ako Kristus aj on sa pýtal svojich vrahov: „Čo zlé som vám urobil?“ a všetkým odpustil. Jeho tragická smrť prispela k obráteniu objednávateľov jeho vraždy i jeho vrahov. Zabili „kresťanského právnika a sudcu, ktorý teraz zostáva živý v nás a hovorí k nám svojím príkladom“, uzavrel svoju reč v knižnici talianskeho Senátu kardinál Parolin.Každá obeta života prinesie ovocieNa otázku novinárov sa vatikánsky štátny sekretár pozitívne vyjadril aj k pondelkovému úspechu talianskej polície, ktorej sa po 30 rokoch stíhania podarilo v Palerme zatknúť šéfa mafiánskej skupiny Cosa Nostra Messinu Denara.Obeta Rosaria Livatina teda, aj vzhľadom na spomínané nedávne zatknutie mafiánskeho šéfa, nebola márna. Kardinál Parolin povedal: „Pánove časy sú iné ako tie naše a nie je isté, že výsledky sa dostavia okamžite, ale určite každé gesto veľkodušnosti, každý skutok lásky, každá obeta vlastného života, každá obeta vykonaná v mene Pána bude vždy odmenená a prináša ovocie.“
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023