Pápež František menoval pre Medzinárodnú charitu mimoriadneho komisára

TK KBS, RV zk; ml | 22. 11. 2022 15:57Vatikán 22. novembra (RV) S cieľom zlepšiť normy a postupy riadenia Medzinárodnej charity pápež František osobitným dekrétom menoval pre túto inštitúciu mimoriadneho komisára - Piera Francesca Pinelliho, ktorému zároveň dočasne udelil všetky riadiace právomoci. Menovanie s platnosťou od dnešného dňa, 22. novembra, prišlo po dočasnom prešetrení vedenia organizácie zo strany nezávislej komisie.Ako sa uvádza v dekréte pápeža Františka podpísaného 21. novembra, cieľom menovania je zrevidovať súčasný regulačný rámec organizácie, ako aj pripraviť ju na voľby vedenia, ktoré sa budú konať v máji 2023. Pri príprave generálneho zhromaždenia Caristas internationalis bude mimoriadnemu komisárovi pomáhať kardinál Luis Antonio Tagle.Caritas Internationalis vo svojom stanovisku upresňuje, že v priebehu spomínaného vyšetrovania sa „nezistili žiadne dôkazy o zlom finančnom hospodárení alebo nevhodnom správaní sexuálneho charakteru“, no „boli zistené nedostatky v riadiacich postupoch, ktoré mali negatívny vplyv aj na tímového ducha a morálku zamestnancov“. Prešetrenie zorganizovalo Dikastérium pre integrálny ľudský rozvoj, ktoré je v rámci Vatikánu zodpovedné za medzinárodné charitatívne organizácie.Začatím funkčného obdobia mimoriadneho komisára sa končia všetky súčasné riadiace funkcie v rámci Medzinárodnej charity. Ako sa však vysvetľuje v komuniké, menovanie komisára nebude mať žiadny vplyv na fungovanie členských organizácií a na globálnu službu solidarity, ktorú podporujú, ale naopak, bude slúžiť na jej posilnenie.Mimoriadnemu komisárovi, pánovi Pinellimu, ktorý je profesiou organizačný poradca, budú pri výkone jeho poslania pomáhať pani Maria Amparo Alonso Escobarová, súčasná manažérka Medzinárodnej charity pre advokáciu, a jezuitský páter Manuel Morujão, ktorý bude osobne a duchovne sprevádzať zamestnancov. Osobitný komisár bude konať v súlade s Dikastériom pre integrálny ľudský rozvoj.Medzinárodná charita je konfederáciou 162 katolíckych charitných organizácií.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023