Anjel Pána 18. septembra: Namiesto egoizmu sociálne priateľstvo

TK KBS, RV, jb, bd; rp | 19. 09. 2022 10:30Foto: Vatican Media

Vatikán 19. septembra (RV) Všetky dary, ktoré nám Boh uštedril, máme používať nie sebecky, ale v prospech tzv. „sociálneho priateľstva“, zdôraznil Svätý Otec pri modlitbe Anjel Pána v nedeľu 18. septembra. V súvislosti s útokmi Azerbajdžanu na Arménsko vyslovil výzvu na prímerie a vyriešenie konfliktu dohodou. V modlitbe nezabudol na „týranú Ukrajinu“ a solidaritu vyjadril talianskej oblasti Marche po živelnej pohrome.Na 25. nedeľu cezročného obdobia sa na poludnie Svätý Otec prihovoril z okna Apoštolského paláca veriacim zhromaždeným na Námestí sv. Petra. V biblickom zamyslení nad odkazom dnešného čítania vychádzal z podobenstva o nepoctivom správcovi zo 16. kapitoly Lukášovho evanjelia. Ježišovu výzvu vyjadril pápež František týmito slovami:„Nepoužívajte dobrá tohto sveta len pre seba a pre svoje sebectvo, ale využite ich na vytváranie priateľstiev, dobrých vzťahov, na dobročinnosť, na podporovanie bratstva a na starostlivosť o slabších.“V súvislosti s Ježišom použitým obrazom rafinovanosti a korupcie správcu Svätý Otec skonštatoval, že „príbehy úplatkárstva, nečestné počínanie, nespravodlivá politika, či sebectvo ovládajúce rozhodnutia jednotlivcov a inštitúcií“, charakterizujú aj dnešnú dobu:  „My kresťania sa však nesmieme nechať odradiť alebo, čo je ešte horšie, nechať veci plynúť, zostať ľahostajní. Naopak, sme povolaní byť tvoriví v konaní dobra, s rozvahou a prezieravosťou evanjelia, používajúc dobrá tohto sveta – nielen tie materiálne, ale všetky dary, ktoré sme dostali od Pána – nie pre vlastné obohatenie, ale na vytváranie bratskej lásky a sociálneho priateľstva.“Poďakovanie Bohu po ceste do KazachstanuPo spoločnej modlitbe Anjel Pána a prosbe za duše zosnulých udelil Svätý Otec veriacim apoštolské požehnanie. Ďalej pokračoval poďakovaním Bohu za svoju 38. zahraničnú cestu, z ktorej sa vrátil pred troma dňami:„Ďakujem Bohu za cestu, ktorú som mohol v uplynulých dňoch absolvovať do Kazachstanu pri príležitosti siedmeho kongresu predstaviteľov svetových a tradičných náboženstiev. Plánujem o tom hovoriť na generálnej audiencii budúcu stredu.“Mierové výzvy - Kaukaz a UkrajinaPápež František ďalej vyslovil mierovú výzvu týkajúcu sa konfliktu v Kaukazskej oblasti:„Som zarmútený z najnovších bojov medzi Azerbajdžanom a Arménskom. Vyjadrujem svoju duchovnú blízkosť rodinám obetí a naliehavo žiadam strany, aby dodržiavali prímerie s cieľom dosiahnuť mierovú dohodu. Nezabúdajme: mier je možný, keď mlčia zbrane a začína sa dialóg! A naďalej sa modlime za týraný ukrajinský ľud a za mier v každej vojnou zmietanej krajine.“Obete prietrže mračien na východe TalianskaV uplynulých dňoch postihli oblasť pri východnom pobreží Talianska prietrže mračien s viac ako desiatkou obetí na životoch a obrovskými materiálnymi škodami. Na vyčíňanie živlu, ktoré v tejto oblasti ešte stále pokračuje, reagoval pápež František slovami sústrasti a solidarity:„Chcel by som vás ubezpečiť o svojich modlitbách za obyvateľov regiónu Marche (Marky), postihnutých prudkými záplavami. Modlím sa za mŕtvych a ich rodiny, za zranených a za tých, ktorí utrpeli vážne škody. Nech Pán dá silu tomuto spoločenstvu!“Na záver pápež František pozdravil početné skupiny, tentoraz s veľkým zastúpením mládeže z rôznych oblastí Talianska. Svätý Otec osobitne spomenul mladých účastníkov iniciatívy Františkova ekonomika (Economy of Francesco), s ktorými sa už na budúcu sobotu 24. septembra osobne stretne v Assisi.Príhovor pred modlitbou Anjel Pána 25. nedeľa cezročného obdobia, cyklus CDrahí bratia a sestry, dobrý deň!Podobenstvo, ktoré nám predkladá evanjelium dnešnej liturgie (porov. Lk 16,1-13), sa zdá byť trochu zložité na pochopenie. Ježiš hovorí príbeh o korupcii: o nečestnom správcovi, ktorý kradne a potom, keď ho jeho pán odhalí, koná rafinovane, aby sa z tejto situácie dostal. Pýtame sa: v čom spočíva táto rafinovanosť – ten, kto ju používa, je skorumpovaný – a čo nám chce Ježiš povedať?Z príbehu vidíme, že tento skorumpovaný správca sa dostal do problémov, pretože zneužil majetok svojho pána; teraz sa bude musieť zodpovedať a príde o svoju prácu. Ale on sa nevzdáva, nepodvolí sa svojmu osudu a nehrá sa na obeť; naopak, ihneď koná rafinovane, hľadá riešenie, je podnikavý.Ježiš z tohto príbehu berie podnet, aby nás ponajprv vyprovokoval, a hovorí takto: „Lebo synovia tohto sveta sú voči sebe navzájom predvídavejší ako synovia svetla“ (v. 8). Stáva sa teda, že ten, kto sa pohybuje v temnote, podľa určitých svetských kritérií, sa vie dostať aj z problémov, vie byť šikovnejší ako ostatní; na druhej strane Ježišovi učeníci, teda my, sme niekedy zaspatí, alebo sme naivní, nevieme sa chopiť iniciatívy a hľadať východiská z ťažkostí (porov. Evangelii gaudium, 24).Myslím napríklad na momenty osobnej, spoločenskej, ale aj cirkevnej krízy: niekedy sa necháme premôcť skľúčenosťou alebo upadneme do bedákania a do zaujatia pozície obete. Avšak – hovorí Ježiš – mohli by sme byť aj evanjeliovo prezieraví, byť chytrí pozorní a rozoznať tak realitu, byť tvoriví a nájsť tak dobré riešenia pre seba i pre druhých.Je tu však ďalšie ponaučenie, ktoré nám Ježiš ponúka. V čom vlastne spočíva tá rafinovanosťsprávcu? Môžeme si položiť otázku. Rozhodne sa dať zľavu tým, ktorí majú dlhy, a tak si z nich urobí priateľov v nádeji, že mu dokážu pomôcť, keď ho pán vyhodí. Predtým hromadil bohatstvo sám pre seba, teraz ho využíva na získavanie priateľov, ktorí mu môžu v budúcnosti pomôcť. Je to tá istá cesta: kradnutie.Ježiš nám teda ponúka poučenie o používaní dobier: „Robte si priateľov z nespravodlivej mamony, aby vás, až sa pominie, prijali do večných príbytkov“ (v. 9). Na to, aby sme zdedili večný život, teda nie je potrebné hromadiť dobrá tohto sveta, ale to čo sa počíta je láska, ktorú žijeme v našich bratských vzťahoch. Tu je teda Ježišova výzva: nepoužívajte dobrá tohto sveta len pre seba a pre svoje sebectvo, ale využite ich na vytváranie priateľstiev, dobrých vzťahov, na dobročinnosť, na podporovanie bratstva a na starostlivosť o slabších.Bratia a sestry, aj v dnešnom svete sa vyskytujú príbehy úplatkárstva, ako ten z evanjelia; nečestné počínanie, nespravodlivá politika, sebectvo, ktoré ovláda rozhodnutia jednotlivcov a inštitúcií, a mnohé iné temné situácie. My kresťania sa však nesmieme nechať odradiť alebo, čo je ešte horšie, nechať veci plynúť, zostať ľahostajní. Naopak, sme povolaní byť tvoriví v konaní dobra, s rozvahou a prezieravosťou evanjelia, používajúc dobrá tohto sveta – nielen tie materiálne, ale všetky dary, ktoré sme dostali od Pána – nie pre vlastné obohatenie, ale na vytváranie bratskej lásky a sociálneho priateľstva. Toto je veľmi dôležité: naším prístupom máme vytvárať sociálne priateľstvo.Modlime sa k Presvätej Panne Márii, aby nám pomohla byť ako ona chudobnými v duchu a bohatými na vzájomnú lásku.
(Preklad: Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu – Vatican News) 
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023