Vatikánsky rozpočet schválený na rok 2021 poznačuje pandémia

TK KBS, RV, mh, jb; rp | 20. 02. 2021 13:42Vatikán 20. februára (RV) Pápež František schválil odhadovaný rozpočet na rok 2021, ktorého predpokladaný deficit predstavuje sumu zhruba 50 miliónov eur. Ako upresňuje vatikánsky Ekonomický sekretariát, napriek obmedzeniu činností a služieb kvôli opatreniam proti nákaze COVID-19, je udržanie pracovných miest „naďalej prioritou“.Čísla odrážajú náročné obdobie, ktorým prechádzajú všetky hospodárske administratívy vo svetovom meradle. O tom, že Svätá stolica nie je výnimkou, svedčí rozpočet na rok 2021, ktorý schválil pápež František na základe toho, čo prerokovala a schválila Ekonomická rada na svojom online 16. februára.Podľa publikovanej správy Ekonomického sekretariátu je rozpočet „silne ovplyvnený ekonomickou krízou spôsobenou pandémiou COVID-19“. Pri očakávanom celkovom príjme 260,4 miliónov eur a výdavkoch 310,1 miliónov sa v roku 2021 predpokladá deficit 49,7 miliónov eur.Zahrnutie Haliera svätého Petra do rozpočtuV tlačovej správe zverejnenej 19. februára sa uvádza, že „po prvý raz s cieľom viac zviditeľniť a sprehľadniť ekonomické transakcie Svätej stolice – ako to opakovane žiadal Svätý Otec –rozpočet na rok 2021 konsoliduje zbierka Halier sv. Petra (Obolo di San Pietro) a všetky donačné fondy. S príjmami 47,3 miliónov eur a udeľovaním grantov vo výške 17 miliónov eur predpokladá Svätá stolica z týchto prostriedkov čistý zostatok vo výške 30,3 miliónov eur. Bez zbierky Halier sv. Petra a iných darovacích fondov by deficit Svätej stolice v roku 2021 predstavoval 80 miliónov eur“.Snaha o znižovanie nákladov pri zachovaní pracovných miestSpráva Ekonomického sekretariátu ďalej uvádza, že zisky „sa v porovnaní s rokom 2019 znížili o 21% (48 miliónov eur) v dôsledku zníženia obchodných činností, služieb a realitných aktivít, ako aj darov a príspevkov“. Okrem toho sa v správe zdôrazňuje, že „rozpočet tiež odráža značné úsilie o zníženie nákladov, s prevádzkovými útratami (s výnimkou nákladov na personál) zníženými o 14% (24 miliónov eur) v porovnaní s rokom 2019“.  Vatikánsky Ekonomický sekretariát však uisťuje, že „udržanie pracovných miest bude aj v tejto náročnej dobe naďalej prioritou Svätého Otca“.Apoštolské priority v duchu poslania Svätej stoliceV závere tlačovej správy Ekonomický sekretariát uvádza, že „v zhode s jej poslaním bude väčšina zdrojov Svätej stolice v roku 2021 určená na podporovanie apoštolských aktivít, čo sa rovná 68% z celkových výdavkov, zatiaľ čo 17% je určených na spravovanie majetku a iného vlastníctva a 15% na administratívu a služby. Ak výška darov zostane na očakávanej úrovni, deficit sa urovná časťou rezerv Svätej stolice. 
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021